සිංහල
English
Contact
Monday 25th March 2019    
Lanka Views

இலங்கை பெண்ணின் சடலத்திற்கு பதிலாக இந்திய ஆணின் சடலம் !

March 24, 2019

சவுதி அரேபியாவில் வீட்டு பணிப்பெண்ணாக சேவையில் இருந்து மரணித்த இலங்கை பணிப்பெண்ணின் சடலத்திற்கு பதிலாக இந்திய…


ஜே.வி.பி. – ஐ.தே.க. இடையிலான் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி -ரணில் விக்ரமசிங்க

March 22, 2019

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை இரத்துச் செய்வதற்காக மக்கள் விடுதலை முன்னணியினால் கொண்டுவரப்பட்ட 20 வது…


அறுவக்காடு குப்பை மேட்டுக்கு எதிராக போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் காட்டுமிராண்டித்தனமாகத்

March 22, 2019

புத்தளம் அறுவக்காடு குப்பை மேடுக்கு எதிராகப் போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் இன்று (22) குண்டாந்தடி…


சுவர்ணவாஹினி ஊழியர் அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் போராட்டம்!

March 20, 2019

ஈ.ஏ.பி. இணையமாக செயற்பட்டு பின்னர் பென் ஹோல்டிங் என்ற மலேசிய நிறவனத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட…


அரசியல் கைதிளை விதலை செய்! யாழில் ஆர்ப்பாட்டம்

March 19, 2019

அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யக் கோரியும், காணாமல் போனவர்கள் சம்பந்தமாக உண்மையை வௌிப்படுத்துமாறும் கோரியும் இன்று…


காமினி லொகுகேவிற்கு தனியார் ஊழியர்கள் நினைவிற்கு வந்தனரோ..!

March 19, 2019

அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு 2500 சம்பள அதிகரிப்பை வழங்கியதைப் போன்று தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் 2500 ரூபாய்…
client

October 3, 2017


தர்மத்தை காப்பவன் தர்மத்தால் காக்கப்படுவான்!!!

தர்மத்தை காப்பவன் தர்மத்தால் காக்கப்படுவான்…… கனவான்களே தர்மம்…

May 31, 2015
இன்று சர்வதேச நுகர்வோர் தினம்!...

மூலதன இலாபத்திற்காக எதிர்காலத்தை நுகர்வியப் பேய்க்கு பலி கொடுக்கும் கலாச்சாரம்!

இன்று இடியுடன் கூடிய கடுமையான மழைஃ

March 19, 2019

மேல், சபரகமுவ, வடமேல், மற்றும் மத்திய மாகாணங்களுக்கும், காலி, மாத்தறை, பதுளை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும் இடியுடன்…


காலி, மாத்தறையில் இன்புளுவன்சா காய்ச்சல் பரவுகிறது?

March 19, 2019

காலி மற்றும் மாத்றை மாவட்டங்களில் தற்போ இன்புளுவன்சா காய்ச்சல் பரவும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு…


சில மாகாணங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை‍

March 17, 2019

சபரகமுவ, வடமேல், ஊவா,  தெற்கு மற்றும் மேல் மாகாணங்களில இன்றும் நாளையும் (17- 18 ஆகிய…


மலையகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று காலை நில அதிர்வு

March 16, 2019

மலையகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று (16) சிறியளவில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய…


கென்யாவின் அதிபர் கென்யாட்டாவும், இலங்கை அதிபர் சிறிசேனவும் இரு நாட்டு உறவுகள் குறித்து பே

March 16, 2019

இலங்கைக்கும் கென்யாவுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவை புதிய துறைகளின் ஊடாக வலுப்படுத்த இருநாட்டுத் தலைவர்களும் இணங்கியுள்ளனர்.​…


கடலில் 1400 பயணிகளுடன் நடுக்கடலில் சிக்கித்தவிக்கும் கப்பல்….  மீட்பு பணியில் ஹெலிகாப்டர்கள்...

நார்வே நாட்டில் கடலில் சென்றுகொண்டிருக்கும் போது திடீரென எஞ்சின் பழுது ஏற்பட்டதால், நடுக்கடலில் அசுர வேகத்தில் தாக்கும் அலைகளுக்கு நடுவில் பயணிகள் சிக்கித்தவித்து வருகின்றனர். எம்.வி. வைகிங்…


March 25, 2019


யாழ்ப்பாண திரைப்பட விழாவில், மாலக்க தேவப்பிரிய அவரது “பஹ

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றுவரும் சர்வதேச திரைப்படவிழாவில் ஜூட் ரத்னத்தின் “அழகிய தீவில் பேய்கள்” – (“Demons in Paradise”) என்ற திரைப்படம்…

October 8, 2018

வீழாது எழுவோம்! மலையக மக்கள் கலை விழா – 2018

“வீழாது எழுவோம்!” என்ற தொனிப்பொருளில் சம உரிமை இயக்கமும் தோட்டத் தொழிலாளர் மத்திய நிலையமும் இணைந்து நடத்திய கலை விழா…

October 8, 2018

மலையகத்தில் மண்டிக் கிடக்கின்றன கலைகள்!

மலையகத்தில் மூடிக் கிடந்த கலைகளை தேடிப்பிடித்து மேடையேற்றும் கலைவிழா அக்டோபர்  07ம் திகதி ஹப்புத்தளை பிடரத்மலை தோட்டத்தில் நாள் பூராவும்…

October 4, 2018