සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
Lanka Views

அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்களை அரசாங்கம் பின் தொடர்கிறது!

June 1, 2020

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த அரச சார்ப்பற்ற நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக குற்ற விசாரணைத் திணைக்களம்…


உற்பத்திக்குத் தேவையான சோளம் கிடைக்காமையால் திரிபோஷ தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுள்ளது!

June 1, 2020

திரிபோஷ உற்பத்திகளுக்குத் தேவையான சோளம் கிடைக்காமையால் திரிபோஷ உற்பத்திச் தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன. சோளத்திற்கு…


கொரோனா தொற்றிய இராணுவ அதிகாரியின் வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன!

May 30, 2020

ஒரு இராணுவ அதிகாரிக்கு கொரோனா தொற்றியுள்ளமையினால் அவரது இருப்பிடமான ஹொரண கந்தன பிரதேசத்தில் சில இடங்களை…


7 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை!

May 27, 2020

நாட்டின் 7 மாவட்டங்களில் மண்சரிவு ஆபத்து காணப்படும் பிரதேசங்கள் தொடர்பில் வளி மண்டலவியல் திணைக்களம் எச்சரிக்கை…


கோவிட் 19- வைரஸ் தொற்றிய 81 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்டனர்.

May 27, 2020

கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய 81 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்டதோடு, கொரோனா தாக்குதலுக்கு ஆளான நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை…


Covid 19- கொரோனா தொற்றிற்கு ஆளான 96 பேர் இன்று கண்டறிய்ப்பட்டனர்.

May 26, 2020

கொரோனா தொற்றிற்கு ஆளான மேலும் 72 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில், இன்று கண்டறியப்பட்ட கொரோனா…


கொரோனா தொற்றிய நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 1182க அதிகரித்துள்ளது!

May 25, 2020

கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகி மேலும் 18 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று கண்டறியப்பட்ட…


குவைத்திலிருந்து வந்து தனிமைபடுத்தல் முகாமில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்த பெண் மரணம்!

May 25, 2020

குவைத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் இலங்கைக்கு வரவழைக்கப்படட இலங்கைப் பணியாளர்களில்,  திருகோணமலை…


நொரைச்சோலை மின் உற்பத்தி நிலைய ஊழியர்களுக்கு கொரோனா இல்லை!

May 23, 2020

நொரைச்சோலை லக்விஜய மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களில் சிலர் திடீர் சுகவீனமுற்றமையால் அவர்களது உயிரியல…


அத்தியாவசியப் உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

May 22, 2020

இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு மேலதிக வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளமையால் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படவிருக்கின்றது. இதன்படி…


தேர்தல் நடத்தக் கூடிய சூழ்நிலை இல்லை! -தேர்தல் ஆணையம்

May 20, 2020

கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ள நிலையில் எதிர்வரும் ஜூன் 20ம் திகதி பொதுத் தேர்தலை நடத்துவது சாத்தியக்கூறுகள்…


அமெரிக்காவில் போராட்டம் வலுக்கிறது! டிரம்ப் பங்கருக்குள்!...

ஜோர்ஜ் ப்ளைட் என்பவரின் படுகொலையை எதிர்த்து வௌ்ளை மாளிகைக்கு முன்பாக போராட்டங்கள் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம் பங்கருக்குள் பதுங்கியதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள்…


June 1, 2020


லலித் மற்றும் குகன் காணமலாக்கல் குறித்து உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு!...

லலித் குமார் வீரராஜு மற்றும் குகன் முருகானந்தன் ஆகிய அரசியல செயற்பாட்டாளர்கள் காணாலாக்கப்பட்டமை தொடர்பிலான தகவல்களை வழங்குமாறு காணாமல்போன் ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகத்தினால் விடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலுக்கேற்ப நேற்று…


February 29, 2020

யாழ்ப்பாண திரைப்பட விழாவில், மாலக்க தேவப்பிரிய அவரது “பஹ

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றுவரும் சர்வதேச திரைப்படவிழாவில் ஜூட் ரத்னத்தின் “அழகிய தீவில் பேய்கள்” – (“Demons in Paradise”) என்ற திரைப்படம்…

October 8, 2018

வீழாது எழுவோம்! மலையக மக்கள் கலை விழா – 2018

“வீழாது எழுவோம்!” என்ற தொனிப்பொருளில் சம உரிமை இயக்கமும் தோட்டத் தொழிலாளர் மத்திய நிலையமும் இணைந்து நடத்திய கலை விழா…

October 8, 2018

மலையகத்தில் மண்டிக் கிடக்கின்றன கலைகள்!

மலையகத்தில் மூடிக் கிடந்த கலைகளை தேடிப்பிடித்து மேடையேற்றும் கலைவிழா அக்டோபர்  07ம் திகதி ஹப்புத்தளை பிடரத்மலை தோட்டத்தில் நாள் பூராவும்…

October 4, 2018