සිංහල
English
Contact
Monday 12th April 2021    
அமானுட தோசத்திலிருந்து காப்பாற்ற  பிரம்படி! 9 வயது சிறுமி மரணம்! « Lanka Views

அமானுட தோசத்திலிருந்து காப்பாற்ற பிரம்படி! 9 வயது சிறுமி மரணம்!அமானுட தோசத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக மந்திரவாதி பிரம்பினால் அடித்ததால் சிறுமியொருவர் இறந்துள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது. மீகஹவத்த, கந்துபொட பகுதியில் வசிக்கும் 9 வயது சிறுமியே இறந்துள்ளதாக பொலிஸ் ஊடகச் செய்தியாளர் பிரதி பொலிஸ் மாஅதிபர் அஜித் ரோஹன கூறுகிறார்.

சுகயீனமுற்றிருந்த மேற்படி சிறுமியை அவரது தாயார் கடவுள் சக்தியால் சுகமளிக்கும் ஒரு பெண்ணிடம் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அதன் போது சிறுமிக்கு அமானுட தோசம் இருப்பதாகக் கூறிய சிகிச்சை நிலையத்தை நடாத்திச் செல்லும் பெண்,  அமானுட தோசத்தை நீக்குவதற்காக சிறுமிக்கு பிரம்பால் அடித்துள்ளார். பிரம்படிபட்ட சிறுமி மயங்கி வீழ்ந்த நிலையில் பியகம வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு போகும் வழியிலேயே இறந்துள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

குறித்த சிகிச்சை நிலையத்தை நடாத்திவந்த  பெண்ணை பொலிஸார் கைது செய்து மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் மேலும் கூறினார்.

 

.

 
Related News