සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
அமெரிக்காவில் டெல்டா வைரஸ் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது!- நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை! « Lanka Views

அமெரிக்காவில் டெல்டா வைரஸ் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது!- நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!அமெரிக்காவில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல், மே ஆகிய மாதங்களில் ஏற்பட்ட கோவிட் அலை முடிவடைந்திருப்பது சற்று நிம்மதியை அளிக்கிறது. ஆனால் தற்போது இந்தியாவை போன்றே அமெரிக்காவிலும் ஒரே மாதிரியான கோவிட் தொற்று நிலை தொடர்வதை காண முடிகிறது என ஜோன் ஹப்கின்ஸ் பல்கலைக் கழக அவசர மருத்துவத் துறையின் துணைப் பேராசிரியர் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்சமாக கடந்த 13ம் தேதி வரையிலான ஏழு நாட்களில், பாதிப்பு 1.72 லட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. தினமும் 1,800 பேர் உயிரிழந்து வருகின்றனர். தீவிர தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அமெரிக்காவில் டெல்டா வைரஸால் ஏற்பட்டிருக்கும் புதிய கோவிட் அலை விரைவாக உச்சம் தொடும். மக்கள் கவனக்குறைவாகவோ அலட்சியமாகவோ இருக்க வேண்டாமெனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Related News