සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
இந்தியாவின் பீகார் மாநில் முசாபர்பூரில் மூளைக் காய்ச்சலால் இதுவரை 80 பலி! « Lanka Views

இந்தியாவின் பீகார் மாநில் முசாபர்பூரில் மூளைக் காய்ச்சலால் இதுவரை 80 பலி!பீகார் மாநிலம் முசாபர்பூரில் மூளைக் காய்ச்சலால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 80-ஐ எட்டியுள்ளது. Acute Encephalitis Syndrome (AES) எனப்படும் கடுமையான மூளைக் காய்ச்சல் அதிக வெப்பம் மற்றும் வியர்வை காரணமாக வேகமாக பரவி வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பீகார் மாநிலத்தில் மட்டும் கடந்த சனிக்கிழமை (17.06.2019) ஒரே நாளில் 27 பேர் வெப்ப சலனம் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், வெப்பம் காரணமாக மூளைக் காய்ச்சலும் வேகமாக அங்கு பரவிவருகிறது. அரசு மருத்துவமனையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் மூளைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், உயிர்க்கொல்லி நோயை குணமாக்கப் போதுமான மருத்துவ வசதிகள் அரசு மருத்துவமனையில் இல்லை என, நோயாளிகளின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளான பெரும்பாலானோர் குழந்தைகள் ஆவர்.

அரசு மருத்துவமனையில் மூளைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிசிச்சை பெற்றுவருபவர்களை நேரில் சந்தித்த, மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஸ் வர்தன் சிங்கை கண்டித்து சில அரசியல் கட்சியினர் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.

 
Related News