සිංහල
English
Contact
Sunday 29th March 2020    
இந்திய சினிமா நடிகை தீபிகா பதுகோன் மீது அவதூறு செய்திகளை பரப்புகிறது பிஜேபி « Lanka Views

இந்திய சினிமா நடிகை தீபிகா பதுகோன் மீது அவதூறு செய்திகளை பரப்புகிறது பிஜேபிஇந்திய குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ள மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை ஆதரித்து அவர்களோடு இணைந்த இந்திய சினிமா நடிகை தீபிகா பதுகோனை அவமானப்படுத்தும் வகையில் பாரதீய ஜனதா கட்சியின் தலைவர்களும் ஆதரவாளர்களும் அறிக்கைகள் வௌியிட்டும், அச்சுறுத்தியு வருகின்றனர்.

புதுடில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஜனவரி 5ம் திகதி நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தின் கலந்து கொண்ட மாணர்வர்கள் தாக்கப்பட்டதனால அநேக மாணவர்கள் படுகாயமடைந்தனர். இதனால் அவர்களுக்கு தனது ஒத்துழைப்பை வழங்கும் நோக்கில் நடிகை தீபிகா வதுகோன் அங்கு சென்றிருந்தார். பாரதீய ஜனதா கட்சியின் மாணவர்கள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாகத் தெரிய வருகிறது.  34 வயதுடைய பிரபல நடிகை மாணவர் மத்தியில் சென்று இந்திய ஆட்சியாளர்களின் நியாயமற்ற குடியுரிமை சட்டத் திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தமையை சினிமா தொழிற்துறையை சார்ந்த பிரபலங்களின் வெறுப்புக்குக் காரணமாகியது.

பாரதீய ஜனதா கட்சியின் சிலர் சினிமா நடிகை தீபிகா நடிக்கும் படங்களை பகிஷ்கரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதோடு, மேலும் சிலர் அவரை அவமானப்படுத்தும், அச்சுறுத்தும் விதமாகவும் செயற்பட்டு வருகின்றனர். விசேடமாக சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த எதிர்ப்பு கடுமையாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.
Related News