සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
இஸ்ரவேலுக்கான சீனத் தூதுவர் வீட்டில் இறந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்! « Lanka Views

இஸ்ரவேலுக்கான சீனத் தூதுவர் வீட்டில் இறந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்!இஸ்ரேலுக்கான சீனத் தூதுவர் டூ வெய் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை டெல் அவிவின் வடக்கே அவரது வீட்டில் இறந்து கிடந்தார் என்று இஸ்ரேலின் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மரணம் தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட இஸ்ரேலிய காவல்துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் மிக்கி ரோசன்பீல்ட், தூதரின் மரணம் இயற்கை காரணங்களால் நிகழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது என்றார்.

58 வயதான டுவெய் பிப்ரவரி மாதம் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் இஸரேலியத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டார். இதற்கு முன்பு அவர் உக்ரைனுக்கான சீனத் தூதராக பணியாற்றியுள்ளார்

இஸ்ரேல் சீனாவுடன் சிறந்த உறவைக் கொண்டுள்ளது.

இஸ்ரேலில் சீன முதலீடுகளை கண்டித்தும், கொரோனா வைரஸ் பரவல் பற்றிய தகவல்களை சீனா மறைத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டிய யு.எஸ். வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மைக் பாம்பியோவை இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் சந்தித டுவெய் தனது கண்டணத்தை தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. ​

 
Related News