සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
உலகம் முழுவது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 21.67 கோடியாக அதிகரிப்பு! « Lanka Views

உலகம் முழுவது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 21.67 கோடியாக அதிகரிப்பு!உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் நிலையில் நேற்று வெளியான தகவலின் படி உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட 21 கோடியே 67 லட்சத்து 9 2ஆயிரத்து 866 பேர் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என உலக சுகாதார மையம் அறிவித்துள்ளது.

லும் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவிற்கு  45 லட்சத்து 6ஆயிரத்து ,796 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர் என்றும், உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து 19கோடியே 36 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து ,64 பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது உலகம் முழுவதும் 1 கோடியே 85லட்சத்து 68 ஆயிரத்து ,6 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Related News