සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
எமது தோழர்கள் லலித் – குகன் கடத்தப்பட்டு காணாமல் போய் ஆறு வருடங்கள்!!! « Lanka Views

எமது தோழர்கள் லலித் – குகன் கடத்தப்பட்டு காணாமல் போய் ஆறு வருடங்கள்!!!வாழ்க்கையை மேம்படுத்த மனிதர்கள் பலவகையான இன்னல்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் முகம் கொடுக்கின்றார்கள். சிலர் போராடி வாழ்கிறார்கள். பலரோ சாவை எதிர்கொள்கிறார்கள். மனிதகுலத்தில் ஒரு சில மனிதர்களே மானுட விடுதலைக்காக போராட முன் வருகிறார்கள். தம் சக மனிதர்களிற்கு உதவ முன் வருகிறார்கள். அவ்வாறு போராடியவர்களே தோழர்கள் லலித்தும் குகனும். தோழர்கள் லலித் மற்றும் குகன் காணாமல் போனவர்களை தேடிச் சென்றதற்காக, அரசியற்கைதிகளின் விடுதலைக்காக முன்னின்று போராடியதற்காக 09.11.2011 அன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து மகிந்த ராஜபக்ச அரசின் கூலிப்படைகளால் கடத்தப்பட்டார்கள்.
மே மாதம் 2009 ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலில் புலிகளை அழித்தொழித்தும் பொது மக்களை படுகொலை புரிந்தும் 30 வருடங்களாக இடம்பெற்ற தமிழ் மக்களின் தேசிய விடுதலைக்கான ஆயதப்போராட்டம் உலக வல்லாதிக்க நாடுகளின் அனுசரணையுடன் மகிந்த அரசால் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. பல போராளிகள் உட்பட பொதுமக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். பல முக்கிய போராளிகள் சரணடைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் விசாரணைக்கென ராணுவத்தினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
இதன் பிறகு வடக்கு மகிந்த ராஜபக்ச என்ற இனப்படுகொலையாளியின் ஒரு காலனி நாடு போல் கட்டிக்காக்கப்பட்டது. எவரும் வடக்கிலிருந்து நாட்டின் வேறு பகுதிகளிற்கு இலகுவில் வெளியேறிவிட முடியாது. அது போல எவரும் நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளில் இருந்து வடக்கிற்குள் இலகுவாக நுழைந்து விட முடியாது. வடக்கில் இருந்த மக்கள் ராணுவத்திடம் சரணடைந்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பது பற்றியோ கைது செய்து செல்லப்பட்டவர்கள் எங்கு உள்ளனர் என்பது பற்றியோ அறிந்துகொள்ள முயன்றால் அச்சுறுத்தல்களையும் உயிராபத்துக்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய இக்கட்டான நிலையில் இருந்தனர். அரசியல்வாதிகளோ அன்றி மனித உரிமைவாதிகளோ இவை பற்றி கதைக்க குரல்கொடுக்க துணிவற்ற அச்ச நிலையில் இருந்தனர்.
இந்நிலையில் தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாது தமது உறவுகளை தேடி அங்கலாய்த்த குடும்பங்களிற்காக குரல்கொடுக்க முன்வந்தவர் தான் லலித் குமார் வீரராஜ். இவர் மனித உரிமைவாதியும் மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தின் முன்னணி செயற்பாட்டாளரும் ஆவார். லலித்தின் அரசியல் ஆளுமை காரணமாக ராணுவ நெருக்கடிக்குள் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள மனிதநேயம் கொண்டவர்கள,; அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் பலர் இவருடைய அரசியலை புரிந்து கொண்டு இவருடன் இணைந்து செயற்பட முன்வந்திருந்தனர். லலித் மனிதர்களையும் மனிதத்தையும் காக்க வடபகுதிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது இன்று நாம் பயணிக்கும் ஏ9 பாதையால் அல்ல. கப்பல் மூலமாகவே லலித் யாழ்ப்பாணத்திற்குச் சென்றார். மனிதர்களை மீட்க கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவிய லலித், கடத்தப்பட்டதாவும் காணாமல் போனதாகவும் கூறப்பட்ட பலரை கண்டுபிடித்தார். வடபகுதி மக்களின் உண்மை வாழ்வு பற்றி வெளி உலகத்திற்கு வெளிக்காட்ட லலித் தன்னை அர்ப்பணித்தார்.
தோழர் லலித்தின் பயணங்கள், தேடல்கள் அனைத்தும மனிதம் சார்ந்ததாகவே இருந்தது. லலித் மனிதத்தின் தேவை. முப்பது வருட கால யுத்தத்தின் பின் வடபகுதிக்கு பயணித்த லலித் அங்குள்ள மக்களின் வலிகளை அறிந்து கொண்டார். மனிதர்களை தேடும் பணியில் அவர் இடைவிடாது பாடுபட்டார்.
இனி வரமாட்டார்கள் என்று நம்பியிருந்த பலரை லலித் தேடிக் கண்டுபிடித்தார். அரசாங்கம் சொல்வது அனைத்தும் அப்பட்டமான பொய், பெருந்தொகையான மக்கள் இன்னமும் முகாம்களில் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு போதிய உணவு இல்லை. வீடு மற்றும் உறவினர்களை லலித் அழைத்து வந்து பங்குபெற வைத்தார். லலித் வடபகுதியில் காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்களை கொழும்பிற்கு அழைத்து வந்து காணாமல் போனவர்களை விரைவாக தேடும்படி அரசாங்கத்தை வேண்டினார். நீங்கள் சொல்லுவது வேறு, அங்கு நிலைமை வேறு என்பதை லலித் ஊடகங்களுக்கு விளக்கினார். மனிதர்கள் தினம் தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் கடத்தப்படுகின்றார்கள். பலரோ என்ன ஆனார்கள் என்று தெரியாது. அரசுக்கு எதிரானவர்கள் கடத்தப்பட்டு வதைசெய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்படுகின்றார்கள். புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்தவர்கள் பெரும்பான்மையானோர் தமிழர்கள். ஆனால் தமிழர்கள் அனைவருமே புலிகள் அல்ல என்பதை தென்னிலங்கை மக்களுக்கு லலித் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். இது மகிந்த அரசிற்கு அதிர்ச்சியை வழங்கியதுடன் சர்வதேச ஊடகங்களின் கவனத்தையும் தென்பகுதி மக்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருந்தது.
யுத்தத்தின் இறுதியில் சரணடைந்தும் கைது செய்யப்பட்டும் காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினருக்கு நீதியை பெற்றுக்கொடுப்பதற்க்காக தன்னை முற்றுமுழுதாக அர்ப்பணித்து தொடர்ச்சியாக லலித் குமார் வீரராஜ் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். 2011ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 10ம் திகதி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினத்தில் யாழ் நகரத்தில் “காணாமல் போனவர்களை வெளிப்படுத்து” என்ற கோரிக்கையினை முன்வைத்து காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர் உறவினர்கள் அரசியல்வாதிகள் மனித உரிமையாளர்களை ஒருங்கிணைத்து தென்பகுதியில் இருந்து மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தினர்களை கூட்டி வந்து பாரிய போராட்டம் ஒன்றினை நடாத்துவதற்காக அச்சுவேலியினைச் சேர்ந்த குகன் முருகானந்தனுடன் இணைந்து லலித் செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். தகவல்களை வெளிக்கொணர, கடத்தப்பட்டோரைப் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்ட லலித்துக்கு தோழர் குகன் உறுதுணையாக நின்றார்.
இவ்வாறாக தோழர்கள் லலித்தும், குகனும் காணாமல் போன மனிதர்களைத் தேடி பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். பல இயக்கங்கள் ஆயுதம் வைத்துக் கொண்டு செய்ய முடியாமல் போனதை லலித்தும், குகனும் தனி மனிதர்களாக செய்தார்கள். இன்னும் நிறையவே செய்யவும் முனைந்தார்கள். லலித்தும் குகனும் மனிதத்தின் உயிர் நாடிகள். காலங்களுக்குள் புதைந்து லலித்தும் குகனும் காணாமல் போக விரும்பவில்லை. அவர்கள் தம் வாழ்வு முழுவதையும் மற்றவர்களின் விடுதலைக்காகவே அர்ப்பணித்து பாடுபட்டார்கள். மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தின் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அமைப்பாளராகச் செயற்பட்ட லலித்தின் சிந்தனை முழுவதும் மனிதர்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும், காணாமல்போவது கடத்தப்படுவது நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதாக இருந்தது.
2011 டிசம்பர் 10ம் திகதி லலித்தும் குகனும் அச்சுவேலிப் பகுதியில் மோட்டார் வண்டியில் வந்துகொண்டிருந்த வேளையில் ஆள்நடமாற்றம் அற்ற பகுதியில் மகிந்த அரசின் கூலிப்படையினரால் வெள்ளைவானில் கடத்திச் செல்லப்பட்டு இருவரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர். இது குறித்து லலித் மற்றும் குகனின் குடும்பத்தினர் யாழ் பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்திருந்தனர். மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தினர் லலித் -குகன் காணாமல் ஆக்கப்பட்டது குறித்து பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்து அரசிற்கு நெருக்கடியான நிலையினை ஏற்படுத்தினர்.
இதன் காரணமாக யாழ்ப்பாண நீதிமன்றத்தில் இவர்கள் இருவரும் காணாமல் போன வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டது.
இக் காலப்பகுதியில் அன்றைய அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் கெகலிய ரம்புக்வெல்லவிடம் ஊடகவியலாளர்கள் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பி இருந்தனர்.
அதற்குப் பதிலளித்த அவர், லலித் மற்றும் குகன் ஆகியோர் சட்டவிரோதமாக கடத்தப்படவில்லை என்றும் விசாரணைக்காக கைதுசெய்து தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். இது ஊடகங்களில் செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டது. லலித்-குகன் குடும்பத்தினர் இதனை யாழ் நீதிமன்றத்திற்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தனர். இதன் பிரகாரம் யாழ் நீதிபதி அமைச்சரவை பேச்சாளர் கெகலிய ரம்புக்வெல்லவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். அந்த உத்தரவினை உதாசீனம் செய்த அமைச்சர் நீதிமன்றத்திற்கு சமூகம் அளிக்காது காலத்தை கடத்தினார். அமைச்சர் காலத்தை கடத்தினார் என்பதனைவிட சட்டம் என்பது அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் பூரண கட்டுப்பாட்டில் அவர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப வளைந்து செயற்படத்தக்கவாறு இருக்கின்றது என்பதே உண்மை.
ஆட்சி மாறியது. காட்சிகள் மாறின. புதிய அரசின் அரசியல் நோக்கம் கொண்ட உத்தரவுக்கமைய யாழ் நீதிமன்றம் முன்னாள் அமைச்சரவை பேச்சாளராகி விட்ட கெகலிய ரம்புக்வெல்லவிற்கு பிடியாணை பிறப்பித்தது. நீதிமன்ற உத்தரவை உதாசீனம் செய்து திரிந்த கெகலிய ரம்புக்வெல்ல யாழ் நீதிமன்றத்தில் தோன்றினார். அன்றைய தினம் மொழி பெயர்ப்பு தொழில்நுட்ப பிரச்சினை காரணமாக வழக்கு மே மாதம 13ம் திகதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. கடந்த மே மாதம் 13ம் திகதி கெகலிய ரம்புக்வெல்லவை லலித்-குகன் சார்பில் ஆஜரான சட்டத்தரணி நுவான் போபகேயின் குறுக்கு விசாரணையின் போது “அக்கால கட்டத்தில் லலித் மற்றும் குகன் தொடர்பில் பாதுகாப்பு அமைச்சிடம் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற அறிக்கையொன்றை ஆதாரமாகக் கொண்டே தான் அவ்வாறு தெரிவித்ததாகவும், லலித் மற்றும் குகன் ஆகியோர் பாதுகாப்புத் தரப்பினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது உண்மை என்றும் அதற்குப் பின்னர் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது” என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஜனவரி 2ஆம் திகதியன்று சிரச தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்ற சடன விவாத நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட முன்னைய மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக இருந்த மஹிந்தாநந்த அளுத்கமகே, 2011ம் ஆண்டு டிசம்பர் 10ம் திகதியன்று காணாமற்போன இந்த இருவரும் கொலை செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தார். இந்த விவாத நிகழ்வில் முன்னிலை சோசலிச கட்சியின் பிரச்சார செயலாளர் புபுது ஜெயக்கொட அவர்களும் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. மஹிந்தானந்தவின் கூற்று தொடர்பில் பொலிஸ் தனியான விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று முன்னிலை சோசலிஸக்கட்சி கோரிக்கை ஒன்றினை பொலிஸ் திணைக்களத்திடம் விடுத்திருக்கின்றது.
இது தவிரவும் அண்மையில் தொலைக்காட்சி நேர்முக பேட்டி நிகழ்வில் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச அற்புதமான வாக்குமூலம் ஒன்றை வழங்கியிருந்தார். குமார் குணரத்தினம் அவர்களின் வெள்ளைவான் கடத்தல் குறித்து பேசுகையில், கிரிபத்கொடவில் இருந்த அயலார் ஒருவர், தலைமறைவாக அந்தப் பகுதியில் மறைந்திருந்த ஒருவரைப் பற்றி தகவல் தந்ததாகவும், அதன்படி அவர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார். கடந்த ஆட்சியில் இடம்பெற்ற கடத்தல்கள் காணாமல் ஆக்கல்களுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சு நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டிருப்பதும் அது ஒரு பொதுமக்களின் நலன்களிற்கு விரோதமான தன்மையையும் போக்குகளையும்கொண்ட ஒரு பாசிச கட்டமைப்பினை கொண்டிருப்பதையும் எவ்வித ஒளிவுமறைவுமின்றி கோத்தபாயாவின் வாக்குமூலம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது.
லலித் – குகனின் வழக்கில் அடுத்த கட்டம் என்பது அன்றைய பாதுகாப்பு அமைச்சின் அமைச்சரையும் செயலாளரையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்த உத்தரவு பிறப்பிப்பதாக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே கூறியபடி சட்டம் எப்போதும் சுயாதீனமானதாக நடுநிலையானதாக அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் இருந்தது கிடையாது. ரணில் – மைத்திரி அரசிற்கு மகிந்தா குடும்பம் எதிர்காலத்தில் தமக்கு போட்டியாக அரசியலில் வளர்ச்சி பெறுவதனை தடுத்து நிறுத்த லலித் – குகனின் காணாமல் போன வழக்கை ஒரு சதுரங்க காயாக பயன்படுத்த வாய்ப்பே அதிகமாக உள்ளது.
மகிந்த ராஜபக்ச கும்பலின் ஊழலை எதிர்க்கிறோம், அராஜகங்களை எதிர்க்கிறோம்; கடத்தப்பட்டுக் காணாமல் போனவர்களிற்கு நீதி கிடைக்கச் செய்வோம்; நல்லாட்சி தருவோம் என்ற மைத்திரி – ரணில் ஆட்சியிலும் கடத்தப்பட்டவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. காணாமல் போனவர்களின் குடும்பங்களிற்கு நீதி கிடைக்கவில்லை. ஆனால் மக்களைக் கடத்தி காணாமல் போகச் செய்த மகிந்த ராஜபக்ச கும்பல் சுதந்திரமாகத் சுற்றித் திரிகிறது.
இலங்கையின் அதிகாரங்களை, பொருளாதாரங்களை அனுபவிக்கும் கூட்டம் இலங்கை மக்கள் ஒன்றுபடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கிறது. எந்த ஒரு முணுமுணுப்பையும் பெரும் கூச்சலிட்டு அது அடக்குகிறது. அதனது காவல்நாய்கள் கண் இமைகள் மூடாமல் நாக்கைத் தொங்கப் போட்டுக் கொண்டு கடைவாய்ப்பற்களை
காட்டி உறுமுகின்றன. ஆனால் எந்தவொரு தாக்கத்திற்கும் அதற்கு எதிரான மறுதாக்கம் இருக்கும் என்பதை அது மறந்து விடுகிறது. கள்ளர் கூட்டம் அதிகாரத்தை சுவைப்பதற்காக ஒன்று சேரமுடியுமாயின் எல்லாவற்றையும் இழந்து வெறுங்கையுடன் களத்தில் நிற்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஏன் இணைய மாட்டார்கள்? தோழர்கள் லலித் மற்றும் குகனின் தியாகத்தை முன்னிறுத்தி மிகவிரைவில் அவ்விணைவு முற்றுமுழுதானதாக, வரலாற்றின் போக்கை மாற்றும் நிகழ்வாக ஏற்பட்டே தீரும்!
சக மனிதர்கள் இன்னொரு மொழியை பேசுகிறார்கள் என்பதனாலேயே அவர்களை கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள், அவர்கள் வேறொரு பண்பாட்டை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதால் கீழ்ப்பட்டவர்கள், பிறிதொரு மதத்தை பின்பற்றுவதால் கேலி செய்யப்பட வேண்டியவர்கள், நாங்கள் கத்தரிக்காயை சாப்பிடுவதால் உயர்ந்த சாதியினர், அவர்கள் கணவாய் உண்பவர்கள் தாழ்ந்த சாதியினர், மூடச்சிங்களவன், பறத்தமிழன், கள்ளத்தோணி இந்தியத்தமிழன், தொப்பிபிரட்டி முஸ்லீம்கள் என்று பட்டங்கள். இப்படியான இனவாதச் சிந்தனைகள் மூலம் மக்களைப் பிரித்து ஒருத்தரை ஒருவர் வெறுக்கச் செய்து அதன் மூலம் மக்களின் உண்மையான பிரச்சனையான பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளிற்கு மற்றவர்கள் தான் காரணம் என்று மனங்களை மதிமயங்க வைத்து இலங்கைத்தீவு எங்கும் இரத்த வெள்ளம் ஓட வைத்தார்கள். இந்த மதி மயக்கத்திலிருந்து மக்களைத் தட்டி எழுப்ப வித்திட்டவர்களே குகனும் லலித்தும்.
அவ் விதைதான் இன்று நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு பிறகு, தெற்கில் இருந்து தமிழ் மக்களின் உரிமைகளிற்கு ஆதரவான குரல்களாக எழுகின்றன. ஒன்றாய், நூறாய், ஆயிரமாக அவை சேர்ந்து கொள்கின்றன. தமிழனில்லை, சிங்களவனில்லை நாம் மனிதர்கள் என்று அவை மானுடத்தை பாடுகின்றன. வாழ்வின் சுதந்திரத்தை, சமத்துவத்தை அவை ஓங்கிச் சொல்கின்றன.
லலித், குகன் என்ற இரு மனிதர்களை, போராளிகளை விடுதலை செய் என்று இன்று முழக்கங்கள் எழுகின்றன. நாம் மனிதர்கள் என்று அவை மானுடத்தை பாடுகின்றன. வாழ்வின் சுதந்திரத்தை, சமத்துவத்தை அவை ஓங்கிச் சொல்கின்றன.
பிந்திய செய்தி:
லலித் – குகன் கடத்தல் வழக்கு விசாரணையை அரசாங்கம் தடுக்க முயல்கிறது.
அரசியல் ஆர்வலர்கள் லலித் மற்றும் குகன் காணாமல்போன வழக்கு தொடர்பாக இன்று (08/12/2017) யாழ்ப்பாண நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.
லலித் மற்றும் குகனை யாரும் கடத்தி செல்லவில்லை அவர்கள் இருவரும் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்திருக்க கூடும் என அரசு வழக்கறிஞர்கள் வெட்கமின்றி நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டனர்.
லலித் மற்றும் குகன் சந்தித்த சாலை, ஒரு மீன்பிடி கிராமத்தை நோக்கி இருந்ததாகவும், மீனவர்களின் படகுகளை பாவித்து அவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு சென்றுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.
எனினும், லலித் – குகன் சார்பில் வழக்கை நடாத்தும் வக்கீல்களால் அரச தரப்பு வக்கீல்களின் வாதங்களை எளிதில் உடைக்க முடிந்தது. இந்த வழக்கு மார்ச் 26 அன்று மீண்டும் எடுக்கப்படும்.
யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தின் கடல்பகுதி கடற்படையின் பூரண கட்டுப்பாட்டில் அன்றைய காலத்தில் இருந்தது. பல ஆயிரக்கணக்கானோர் அரச படையினரால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர்.
முகமாற்ற ஆட்சி மாற்றம் மூலம் மக்களிற்கு, நீதி கிடைக்கமாட்டாது. வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படாது. ஆட்சியாளர்கள் தமது வர்க்கத்தை பாதுகாக்க எதையும் செய்வார்கள். தமக்குள் முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் பாதுகாத்துக்கொள்வார்கள்.
Click here to Reply or ForwardRelated News