සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
காணாமல்போன சகலரும் இறந்து விட்டதாகக் கூறும் ஜனாதிபதியின் கூற்றுக்கு முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி எதிர்ப்பு ! « Lanka Views

காணாமல்போன சகலரும் இறந்து விட்டதாகக் கூறும் ஜனாதிபதியின் கூற்றுக்கு முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி எதிர்ப்பு !யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் காணாமல் போன அனைவரையும் மரணித்துவிட்டவர்களாக ஏற்றுக் கொள்வதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் குடியுரிமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹனா சிங்கரிடம் ஜனாதிபதி கூறியுள்ளமை தொடர்பில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது.

இது சம்பந்தமாக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி தனது எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து காணாமல்போனவர்கள் பற்றிய அரச அலுவலகத்தில் இன்று (07) கடிதமொன்றை ஒப்படைத்துள்ளது.

கடதத்தை ஒப்படைப்பதற்கு முன்னர் ஊடகங்களிடம் கருத்து தெரிவித்த முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் ஊடகங்களின் தெரிவித்த சில கருத்துக்கள்,

“ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ ஐக்கிய நாடுகள்  சபையின் குடியுரிமை ஒருக்கிணைப்பாளர் ஹனா சிங்கரை  கடந்த ஜனவரி 17ம் திகதி  சந்தித்த பின்னர் ஜனாதபதி செயலகம் வௌியிட்ட அறிக்கையில் “காணாமல் போனவர்கள் உண்மையிலேயே இறந்துவிட்டார்கள் என, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பிரதிநிதியிடம் ஜனாதிபதி விளக்கமளித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. யுத்த காலத்திலோ அதற்குப் பின்போ கடத்தப்பட்ட அல்லது கைது செய்யப்பட்டதன் பின்னர் காணாமல் போனவர்கள் இறந்துவிட்டவர்களாவர் என்ற முடிவிற்கு வருவதற்கு முன் எடுக்கப்படவேண்டி சில சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கைகள் உள்ளன. அதனை கடைபிடிக்காமல், அவர்களை கொலை செய்த பொறுப்பிலிருந்த தப்பிக்க முடியாது. ஜனாதிபதியின் இந்தக் கூற்றின்படி யுத்தம் முடிவிற்கு வந்த கையோடு பெற்றோர்களினால் பாதுகாப்புப் படையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஆட்களினதும் காணாமல் போனவர்களினதும் பொறுப்புடமையிலிருந்து நழுவிச் செல்ல அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. விசேடமாக இராணுவத்தினால் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் பல்வேறு பகுதிகளில் இளைஞர், யுவதிகளை கைது செய்து அவர்களது பெயர் பட்டியலொன்றை நடாத்திச் சென்றமை இரகசியமல்ல, சில சந்தர்ப்பங்களில் பாதுகாப்புப் படைடயினரிடம் பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகளை ஒப்படைத்த போதிலும் அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதைப் பற்றி அறிவிக்கப்படவில்லை.

பிரபல் தமிழ் கவிஞரான புதுவை இரத்தினதுறை 2009 மே 18ம் திகதி இராணுவத்தினால் கைது செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் வந்த போதிலும், அதன் பின்னர் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. கிளி நொச்சியில்  குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 500 இளைுர்களும் யுவதிகளும் கத்தோலிக்க அருடதந்தையொருவரின் தலையீட்டினால் இராணுவத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்களை பேருந்துக்களில் அழைத்துச் சென்றதாகத் தெரிய வந்த போதிலும் அந்த அருட்தந்தைக்கும், இளைஞர் யுவதிகளுக்கும் என்ன நேர்ந்தது எனத் தெரியவில்லை.

அது மாத்திரமல்ல, யுத்தம் முடிவடைந்து சில வருடங்களின் பின்னர் 2012 டிசம்பர் 09ம் திகதி மாலை யாழ்ப்பாணத்தில் கைது செய்யப்படடு, பாதுகாப்புப் படைகளின் பொறுப்பில் இருப்பதாக பாதுகாப்பு கவுன்ஸிலினால் அப்போதைய அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்லவிற்கு அறிவிக்கப்பட்ட லலித் குமார் மற்றும் குகன் முருகானந்தன் ஆகிய இருவர் தொடர்பில்  அரசாங்கம் எந்த பொறுப்பையும் ஏற்கவில்லை.

இவ்வாறு அரசாங்கம் பொறுப்புக் கூற வேண்டுய பல சம்பவங்கள் இருந்தாலும் அப்போதைய ஜனாதிபதியும், பாதுகாப்பு அமைச்சருமான தற்போதைய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ  மற்றும் அப்போதை பாதுகாப்புச் செயலாளரும் தற்போதைய ஜனாதிபதி ஆகியோர் பொறுப்புடன் எதையுமே வௌியிடவில்லை. என்றாலும் காணாமல் போனவர்களை இறந்தவர்களாகக் கருதுவதாக ஜனாதிபதி ராஜபக்‌ஷ முதன்முறையாகக் கூறியுள்ளமை பாரதூரமான விடயமாகும். பாதுகாப்பு படையினர் வசம் இருப்பதாக சான்றுகள் உள்ள நபர்களை இறந்தவர்களாக முடிவு செய்வது எந்த அடிப்படையில் என்பதையும், அவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் காணாமல் போனமை தொடர்பில் விசாரணை நடத்தப்பட்டதா, அந்த விசாரணைகளின்படி, அந்த காணாமலாக்கல்கள் சம்பந்தமாகவும், அந்த மரணங்கள் எப்படி நடந்தன என்பது குறித்தும் பொறுப்புக் கூற வேண்டியவர்கள் யார் என்பது குறித்தும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு அறிவிக்கும்  பொறுப்பு அரசாங்கத்தை சார்ந்தது.

ஜனாபதியின் கூற்றை ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏற்றுக் கொண்டதிலிருந்து அந்த அமைப்பு தொடர்பில் நம்பிக்கையுடன் எதிர்ப்பார்த்திருந்த வடக்கில் காணாமல் போனவர்களின் ஆயிரக்கணக்கான உறவினர்கள் நிர்க்கதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இந்த நிலையில் அதற்கு முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி தனது எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதாகவும், மு.சோ.கட்சியின் செயற்பாட்டாளர்களாக இருந்த லலித் குமார் மற்றும் குகன் முருகானந்தன் சம்பந்தமாக நீதிமன்ற விசாரணைகளும் நடைபெற்றுவரும்  நிலையில் அவர்கள் இருவரையும் இறந்துவிட்டவர்களாக நாம் ஏற்க மாட்டோம் என்பதுடன் அவ்வாறு மரணச் சான்றிதழ் வழங்குவதையும் எதிர்ப்போம். இது சம்பந்தமாக யாழ்ப்பாண நீதிமன்றத்திற்கு விளக்கமளிக்க நாம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதுடன், காணாமல்போனவர்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுக்கவும், உண்மையை வௌிக்கொணரவும் மேற்கொண்டுவரும் போராட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்த அணிதிரளுமாறு மக்களிடமும், நீதியை எதிர்ப்பார்க்கும் அனைவரிடமும் கேட்டுக் கொள்கிறோம்”.
Related News