සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
கோவிட் 19- வைரஸ் தொற்றிய 81 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்டனர். « Lanka Views

கோவிட் 19- வைரஸ் தொற்றிய 81 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்டனர்.கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய 81 பேர் இன்று கண்டறியப்பட்டதோடு, கொரோனா தாக்குதலுக்கு ஆளான நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 1453 வரை உயர்ந்துள்ளதாக தொற்று நோயியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு கூறுகிறது.

இன்று கண்டறியப்பட்ட கொரோனா நோயாளர்களில் 81 பேர் வௌிநாடுகளிலிருந்து வந்து தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் இருந்தவர்களாவர். யாழ்பாணத்தில் வடச்சிமலை கடற்படை முகாமிலிருந்து கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளான 51 பேர் கண்டறியப்பட்டமை விசேட நிலைமையாகும்.

இதுவரை 711 பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், 723 பேர் சுகமடைந்து வௌியேறியிருப்பதாகவு செய்திகள் கூறுகின்றன. இந்நோயால் இதுவரை 10 பேர் மரணித்துள்ளனர்.
Related News