සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
சிறையில் கோவிட் தொற்றிய மாணவர் – மக்கள் உரிமைப் போராளி கோஷிலா ஹன்ஸமாமலிக்கு சிகிச்சையும் தாமதம்! « Lanka Views

சிறையில் கோவிட் தொற்றிய மாணவர் – மக்கள் உரிமைப் போராளி கோஷிலா ஹன்ஸமாமலிக்கு சிகிச்சையும் தாமதம்!கொத்தலாவல சட்டமூலத்தை எதிர்த்தமையால் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள மாணவர்- தொழிலாளர் செயற்பாட்டாளர்களை திட்டமிட்டு கோவிட் நோய்க்கு இரையாக்கியமை மற்றும் நோய் தொற்றிய செயற்பாட்டாளர்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப்படாமை தொடர்பில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி குற்றஞ்சாட்டுகிறது.

நுகேகொட முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று (13) நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது இது சம்பந்தமாக கருத்து தெரிவித்த கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட, ஒகஸ்ட் 3ம் திகதி பாராளுமன்றத்திற்கு அருகாமையில் நடைபெற்ற கொத்தலாவல சட்டமூலத்திற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்தின் பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட கோஷிலா ஹன்ஸமாலிக்கு கொரோனா தொற்றியுள்ளது. அவருக்கு கோவிட் தொற்றியிருப்பதாக 12ம் திகதி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 9ம் திகதியிலிருந்தே அவருக்கு காய்ச்சல் இருந்த நிலையில் மூச்சு விட முடியாமலும் கஷ்டப்பட்டுள்ளார். என்றாலும் அவருக்கு எந்தவித சிகிச்சையும் வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறினார்.

மேலும் கருத்து தெரிவித்த புபுது ஜயகொட;
“வெலிக்கட சிறையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தோழர் கோஷிலா ஹன்ஸமாலியின் பி.சி.ஆர். பரிசோதனை முடிவு நேற்று வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி அவருக்கு கோவிட் தொற்றியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் சிறைச்சாலை திணைக்களத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும் அம்பேபுஸ்ஸ தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்திற்கு நேற்றிரவே அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார்.
தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள இவர்களுக்கு கோவிட் தொற்றக் கூடிய ஆபத்து இருப்பதாக தொடர்ந்து சுட்டிக் காட்டப்பட்டது. நீதிமன்றத்தில் விளக்கமளிக்கும் போதும்;, சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளரை சந்தித்த பல்வேறு தரப்பினர் இது சம்பந்தமாக வினவும்; போதும், மனித உரிமை அமைப்புகள், அரசியல் கட்சிகள், வெளிநாட்டுத் தூதுவராலயங்கள் தலையீடு செய்த போதும் செவிடன் காதில் சங்கு ஊதியதைப் போல சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் செயற்பட்டது.

தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள மாணவர் – தொழிலாளர் செயற்பாட்டாளர்கள் 5 பேருக்கும் கோவிட் தொற்றக் கூடிய ஆபத்து இருப்பதாக நாங்கள் தொடர்ந்தும் கூறி வந்துள்ளோம். பாரளுமன்றத்திற்கு செல்லும் பாதையோரத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டதற்காகவே ஒகஸ்ட 3ம் திகதி இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள். பொதுச் சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாகவே இவர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பொதுச் சொத்துக்கள் சேதமடையும் பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட சம்பவம் நடக்கும் போதுதான் பொதுவாக கைதுகள் நடக்கும்.

ஆனால், தோழர் சமீர கொஸ்வத்தவும், தோழர் கோஷிலா ஹன்சமாலியும் வீட்டில் இருக்கும் போது 3ம் திகதி இரவு கைது செய்யப்படுகிறார்கள். ஜயவர்தனபுர பல்கலைக் கழக மாணவர் சங்கத் தலைவர் அமில சந்தீப 5ம் திகதி சிவில் உடையில் வந்த சிலரால் கடத்தப்படுகிறார். இவர் கடத்தப்பட்டமை சம்பந்தமாக விசாரிப்பதற்காக மிரிஹனை பொலிஸ{க்கு சென்ற பல்கலைக் கழக நிர்வாகிகளிடம்; அப்படியொரு கைது நடைபெறவில்லையெனக் கூறப்பட்டுள்ளது. தலங்கம பொலிஸிலும், நுகேகொட, பாகொட பாதையில் அமைந்துள்ள் பொலிஸ் சிறப்புப் பிரவிடம் விசாரித்த போதிலும் அப்படியொரு சம்பவம் நடைபெறவில்லையெ பல்கலைக் கழக விரிவுரையாளர்களுக்கு கூறுப்பட்டது. இது உண்மையிலேயே ஒரு கடத்தல்.

அதன் பின்ன நாங்கள் மேற்கொண்டு விசாரித்தபோது அமில சந்தீபவை கடத்தியவர்கள் அவரை மிரிஹான பொலிஸ{க்கு கொண்டு சென்று, அங்கிருந்து தலங்கம பொலிஸில் ஒப்படைத்துள்ளதாகத் தெரிய வந்தது. மாத்திரமல்ல தொலைக் காட்சி விவாதமொன்றில் பங்கேற்றதன் பின்னர் வீட்டுக்கு வந்துக் கொண்டிருந்த அனைத்து பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வசந்த முதலிகே கடத்தப்பட்டார். அவர் பகிரங்கமாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தவராகும். பல்கலைக் கழக விரிவுரையாளர் பேரவை ஏற்பாடு செய்திருந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர் உரையாற்றியுள்ளார். அப்படியான இடங்களில் அவரை கைது செய்யாமல் நள்ளிரவு நேரத்தில் பெரிய பொலிஸ் படையுடன் வந்து அவரை கைது செய்தார்கள்.

இந்த நடவடிக்கைகளை பார்க்கும்போது, இவை, பயமுறுத்துவதை இலக்காகக் கொண்டதும், அரசியல் பலிவாங்களை இலக்காகக் கொண்டதுமான நடவடிக்கைகள்தான் என்பது தெரிகிறது.
ஆனால், கைது செய்யப்பட்ட ரஜரட்ட பல்கலைக் கழக மாணவர் தலைவரான ஹேஷான் ஹர்ஷன இதுவரை தனிமைப்படுத்தல் முகாமொன்றிற்கு அனுப்பப்படவில்லை. அவர் கஷ்டமான நிபந்தனைகளின் கீழ், கோவிட் ஆபத்திற்கு மத்தியல் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். கொத்தலாவல சட்டமூலத்திற்கு எதிராகவும், கல்வியை தனியார்மயமாக்குவதற்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்த மாணவர்களை, தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளை, மாணவர்கள் – மக்கள் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களை பொய் குற்றம் சுமத்தி சிறையில் அடைத்திருப்பது மனித உரிமையை மீறும் செயலாகும்.

சிறைச்சாலைகளில் நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக பிணை வழங்கக் கூடிய அனைவருக்கும் பிணை வழங்குமாறு சட்டமா அதிபர் பரிந்துரை செய்துள்ளளார். போதைப் பொருள் குற்றத்திற்காக தடுத்து வைத்திருந்தவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள். ஆனால் உரிமைகளுக்காக ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்கள் கோவிட் தொற்றுக்கு மத்தியிலும் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மீது கோவிட் தொற்றச் செய்து, சிகிச்சையளிக்காமல் அவர்களை கொலை செய்யும் முயற்சியின் பங்காளிகளாக இருக்கும் அரசியலிலும், அதிகாரத்திலுமுள்ள அனைவரும் எதிர்காலத்தில் மக்கள் மன்றத்தின் முன்பாக இதற்கு பதில் சொல்ல நேரிடுமென்பதை சுட்டிக் காட்டுகிறோம். இந்த மக்கள் விரோத நிலைமைகளுக்கு எதிராக அணிதிரளுமாறு மக்களிடமும் கேட்டுக் கொள்கிறோம்” எனக் கூறினார்.