සිංහල
English
Contact
Thursday 11th August 2022    
ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு அருகாமையில் 21 எதிர்ப்பாளர்கள் கைது! « Lanka Views

ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு அருகாமையில் 21 எதிர்ப்பாளர்கள் கைது!ஜனாதிபதி செயலகத்தின இரு நுழைவாயில்களை இடையூறு செய்ததாக 21 பேரை கைது செய்துள்ளதாக பொலிஸ் கூறுகிறது.

காலி முகத்திடலில் அமைதிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்து நான்கு பெண்கள் உட்பட 21 எதிர்ப்பாளர்களை பொலிஸார் பலவந்தமாக கைது செய்துள்ளனர். சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் உயரதிகாரிகள் மற்றும் நிதி அமைச்சின் செயலாளருடன் நடைபெறவிருக்கும் பேச்சுவார்த்தைக்கு இடையூறு விளைவித்ததாகக் கூறியே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இன்று (06) நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளனர்.
Related News