සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
ஜப்பானின் பிரதமராக புமியோ கிஷிடோ தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் « Lanka Views

ஜப்பானின் பிரதமராக புமியோ கிஷிடோ தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் பதவியேற்ற யோஷிகிதே சுகா ஜப்பானின் பிரதமராக. ஓராண்டு நிறைவு பெற்ற நிலையில், பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகினார். ஜப்பானில் ஆளுங்கட்சியின் தலைவராக இருப்பவரே பிரதமராக பதவியேற்பது வழக்கம். இதன்படி, ஆளும் லிபரல் ஜனநாயக கட்சியின் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடந்தது.

இதில், அந்நாட்டு முன்னாள் வெளியுறவு அமைச்சர் புமியோ கிஷிடோ, தடுப்பூசித்துறை அமைச்சர் டாரா கோனோ உட்பட ஆறு பேர் போட்டியிட்டனர். தேர்தலில், கிஷிடோ – கோனோ இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில், கிஷிடோ 257 ஓட்டுகளும் கோனோ 170 ஓட்டுகளும் பெற்றனர்.

இதையடுத்து, வரும் 4ம் தேதி கிஷிடோ, ஜப்பான் பிரதமராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது. கொரோனா பரவலால் ஜப்பானின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில,  இந்தோ – பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தால், ஜப்பானின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அமெரிக்காவுடன் வலுவான உறவை ஏற்படுத்த வேண்டிய நிலை ஜப்பானுக்கு ஏற்பட்டுஉள்ளது. இந்த இரண்டு பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு காண்பதே புதிய பிரதமரின் முக்கியமான பணிகளாக இருக்கும் என, அந்நாட்டு அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.
Related News