සිංහල
English
Contact
Thursday 4th March 2021    
ஜோசப் பரராஜசிங்கம் கொலை வழக்கில் பிள்ளையானுக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைள் நிறுத்தம்! « Lanka Views

ஜோசப் பரராஜசிங்கம் கொலை வழக்கில் பிள்ளையானுக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைள் நிறுத்தம்!முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பரராஜசிங்கம் படுகொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் குற்றஞ்சாட்டப்ட்டிருந்த சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன் அல்லது பிள்ளையானுக்கு எதிராக தொடர்ந்தும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக் கருதவில்லையென சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் கூறுகிறது.

சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் மட்டக்களப்பு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு இது தொடர்பில் இன்று (11) விளக்கமளித்துள்ளது.

தமிழ் தேசியக் கூட்டணியின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பரராஜசிங்கம் 2005 டிசம்பர் 25ம் திகதி மட்டக்களப்பு பரிசுத்த மரியால் ஆலயத்தில் நத்தார் ஆராதனையில் கலந்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் படுகொலை செய்யப்பட்டதோடு, அவரது மனைவி உட்பட 8 பேர் காயமடைந்தனர்.

இது தொடர்பில் குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களம் மேற்கொண்ட விசாரணைகளை ஆராய்ந்து  குற்றச் சாட்டை சமர்ப்பிக்கும் பொறுப்பு சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தலைவராகச் செயற்படும் பிள்ளையான், ஜோசப் பரராஜசிங்கம் படுகொலை செய்யப்படமை தொடர்பில் 2015 ரணில் – மைத்திரி ஆட்சிக் காலத்தில் கைது செய்து தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டார். அந்த படுகொலை சம்பந்தமாக விசாரிப்பதற்காக பொலிஸுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த டீ.எம்.வி.பி. கட்சியின் முன்னாள் தேசிய அமைப்பாளர் பிரதீப் மாஸ்டர் அல்லது எட்வின் சில்வா, கிருஷ்ணானந்தராஜா மற்றும் கஜன் மாமா அல்லது ரங்கசாமி கனகநாயகம் ஆகியோர் 2015ல் கைது செய்யப்பட்டனர்.

விசாரணையின் போது சந்தேக நபர்கள் வௌியிட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் அப்போதைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநேசதுறை சந்திரகாந்தனை கைது செய்வதற்காக மட்டக்களப்பில் அவரது வீட்டுக்கு பொலிஸார் சென்ற போதிலும், அவர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று சட்டத்தரணியின் ஊடாக குற்றவியல் விசாரணை திணைக்களத்தில் சரணடைந்தார். தற்போதைய அரசாங்கம் வெற்றி பெற்றதன் பின்பு, மட்டக்களப்பு உயர் நீதிமன்ற சிறப்பு நீதிபதி டீ.சூசைநாதனினால் கடந்த நவம்பர் 24ம் திகதி பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

அவருடன் பரராஜசிங்கம் கொலை சந்தேக நபர்களான முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் எட்வின் சில்வா அல்லது ‘பிரதீப் மாஸ்டர்’ கிருஷ்ணானந்த ராஜா, கனகநாயகம் அல்லது ‘கஜன் மாமா’ மற்றும் முன்னாள் இராணவ உளவாளியான எம்.கலீல் மற்றும் முன்னாள் இராணுவ வீரர் மதுசிங்க அல்லது வினோத் ஆகியோரும் மட்டக்களப்பு உயர் நீதிமன்றத்தினால் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

எல்.டீ.டீ.ஈ. அமைப்பின் முன்னாள் உறுப்பினரான சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன்அல்லது பிள்ளையான், வினாயமூர்த்தி முரளிதரன் அல்லது கருணா அம்மானுடன் 2004 ஏப்ரல் மாதத்தில் எல்.டீ.டீ.ஈ. அமைப்பிலிருந்து வௌியேறி மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ ஆட்சியினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட யுத்தத்தில் உதவியாளர்களாகச் செயற்பட்டார். பின்னர், முன்னாள் ஜனாதிபதியினால் கிழக்கு மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.