සිංහල
English
Contact
Thursday 11th August 2022    
துமிந்த சில்வா விடுதலை செய்யப்பட்டமைக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு! « Lanka Views

துமிந்த சில்வா விடுதலை செய்யப்பட்டமைக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு!மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த துமிந்த சில்வாவிற்கு ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷ மன்னிப்பு வழங்கி விடுதலை செய்தமையை தடை செய்து உயர்நீதிமன்றம் இன்று (31) இடைக்கால தடை உத்தரவை வழங்கியுள்ளது.

ஜனாதிபதி வழங்கிய மன்னிப்பினால் தமது உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீதான விசாரணையின் பின்னர் தடை உத்தரவு பிறப்பித்த உயர் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்யப்பட்ட துமிந்த சில்வாவை உடனடியாக கைது செய்யுமாறும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருனிகா பிரேமசந்திர மற்றும் அவரது தாயார் சுமனா பிரேமசந்திர ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனு யசந்த கோதாகொட, பிரீதி பத்மன் சூரசேன மற்றும் அசல வெங்கப்புலி ஆகியோர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட போதே மேற்படி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
Related News