සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
மரண தண்டணை விதிக்கப்பட்ட இராணுவ சிப்பாய்க்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு! « Lanka Views

மரண தண்டணை விதிக்கப்பட்ட இராணுவ சிப்பாய்க்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு!மிருசுவில் கூட்டுப் படுகொலை சம்பந்தமாக மரண தண்டணை விதிக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ சார்ஜென்ட் விசேட ஜனாதிபதி மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

விசேட படையணியின் நெடுந்தூர விரிவாக்க படையணியின் சுனில் ரத்நாயக என்பவரே இன்று காலை (26) காலை 9.30க்கு வெலிகட சிறையிலிருந்த விடுதலையாக வௌியே வந்தார். அதன்போது பாதுகாப்புச் செயலாளர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்னவும் சிறைச்சாலைக்கு வந்திருந்தார்.

யுத்த காலத்தில் இடம் பெயர்ந்திருந்த சிலர்  தமது சொத்துக்களை பார்பதற்காக மிருசுவில் பகுதிக்கு வந்திருந்த சமயம், 2000மாம் ஆண்டு டிசம்பர் 20ம் திகதி படுகொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் இராணுவத்தைச் சேர்ந்த 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். இவர்கள் யாழ்ப்பாணம் சாவக்கச்சேரி நீதவான் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்ட 14 பேரில் 9 பேர் சகல குற்றச் சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுதலை செய்யப்பட்டதோடு, அவர்களில 5 பேருக்கு எதிராக சட்ட மாஅதிபரால் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச் சாட்டுகளின் கீழ் அனுராதபுரம் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது. பின்னர் இந்த வழக்கு 2002ம் வருடம்  கொழும்பு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டதுடன், அங்கு 13 வருடங்களாக வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெயர்ந்திருந்த  LTTE   உறுப்பினர்கள் உட்பட 8 பேரை படுகொலை செய்ததாக   இந்த இராணுவ வீரர்கள் மீது குற்றஞ் சாட்டப்பட்டிருந்தது. கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் உடல்கள் யாழ்ப்பாண நகரிலிருந்து 16 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ள பிரதேசத்தில் கூட்டுப் புதைகுழியிலிருந்த எடுக்கப்பட்டன. தமது வீடுகளை பார்ப்பதற்காகவும், விறகு சேகரிக்கவும் உடுப்பிட்டியிலிருந்து மிருசுவில் பகுதிக்கு வந்திருந்தபோதே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். டிசம்பர் 20ம் திகதி அவர்கள் கூட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்டதால், அவர்களை கைது செய்த இராணுவத்தினரே அவர்களை படுகொலை செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

மாவட்ட மருத்துவ அதிகார் மருத்துவர் சீ.கதிர்வேற்பிள்ளையின் சாட்சியின்படி கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் கழுத்து வெட்டப்பட்டிருந்ததோடு, அவர்களில் மூன்று பேர் LTTE  உறுப்பினர்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இராணுவத்தின் பொறுப்பிலிருந்து கடுமையான காயங்களுடன் தப்பி வந்த ஒருவர் இதனை அறிவித்த கையோடு படுகொலை சம்பவத்தின் பக்கம் மக்களின் கவனம் திரும்பியது. கடைசியாக, சட்டவிரோதமாக கைது செய்தல்மை, துன்புறுத்தியமை, படுகொலை செய்தமை மற்றும் உடல்களை கூட்டுப் புதைகுழியில புதைத்தமை ஆகிய குற்றங்களின் கீழ் 5 இராணுவ வீரர்களுக்கும் எதிராக கொழும்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் 13 வருடங்களாக வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது. 2015 ஜூன் மாதம் 25ம் திகதி் தீர்ப்பு வழங்கிய உயர்நீதிமன்றம் அந்த மனிதப் படுகொலை சம்பந்தமாக இராணுவ சார்ஜன்ட் சுனில ரத்நாயகவிற்கு மரண தண்டணை வழங்கியது.

மிருசுவில் படுகொலை வழக்கு தொடர்பில் சட்டத்தரணிகள் உட்பட சமூக சிந்தனையாளர் கருத்து தெரிவிக்கையில், நீதியை நிறைவேற்றுவது சம்பந்தமாக தவறு நடந்துள்ளதாகக் கூறினர். இந்த குற்றச் செயலுக் கு 14 பேர் குற்றவாளிகளாகக் காணப்பட்டாலும், இறுதியில் 14 பேரில் 5 பேருக்கு அதிகுற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டாலும், அவர்களில் இருவர் குற்றவாளிகளாக்கப்பட்டனர். சார்ஜன்ட சுனில் ரத்நாயகவின் உத்தியோக உதவியாளர்கள் தொடர்பில் நேரடி சாட்சி இல்லாமையால் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். 17 குற்றங்களுக்காக ரத்நாயக குற்றவாளியாக்கப்பட்டார். படுகொலை சம்பந்தமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஏனைய இராணுவ வீரர்களுக்கு எதிரான ஒரே குற்றச்சாட்டு காயங்கள் மற்றும் கொலை செய்யும் எண்ணத்தில் சட்ட விரோதமாக கூடியமைதான். அதேநேரம். நீதிமன்றத்தினால் விடுதலை செய்யப்பட்ட இராணுவத்தினரோடு ஒன்றாக இருக்கும்போது ஒரு மனிதன் மாத்திரம் கொலை செய்யப்பட்ட 8 பேரினதும் கண்களைக் கட்டியும், கழுத்தை அறுத்தும் கொலை செய்து அவர்களை கூட்டுப் புதைகுழியில் போட்டு மூடியதாக அனுமானித்து தீர்ப்பளிப்பது எப்படி எப்படி என்ற கேள்வியும் இருந்தது.

ஆனால் சுனில் ரத்நாயகவை விடுதலை  செய்த பின்பு , டிசம்பர் 19ம் திகதி கைது செய்யப்பட்டு இராணுவத்திரின் பொறுப்பிலிருந்த மனிதர்களின் கண்களைக் கட்டி, கழுத்தை அறுத்து கூட்டுப் புதைகுழியில் போட்டு புதைத்தது அந்த இராணுவ வீரர்கள் இல்லையென்பதை உறுதி செய்வது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவா என கேட்க வேண்டுயுள்ளது.
Related News