සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
ரவி கைது செய்யப்படுவதை தடுக்கும் இடைக்கால உத்தரவை வழங்குவதா? இல்லையா? தீர்மானம் ஜூலை 7ம் திகதி! « Lanka Views

ரவி கைது செய்யப்படுவதை தடுக்கும் இடைக்கால உத்தரவை வழங்குவதா? இல்லையா? தீர்மானம் ஜூலை 7ம் திகதி!தான் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்குமாறு கோரி முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக உட்பட 7 பேர் முன்வைத்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுப்பதா, இல்லையா என்பது குறித்து  உத்தரவு ஜூலை 7ம் திகதி வௌியிட மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நேற்று (29) தீர்மானித்தது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் இரண்டு பிணைமுறி ஏலங்களின் போது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான ரூ. 50 பில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட பணத்தை முறைகேடாக பரிமாற்றம் செய்த குற்றம் சம்பந்தமாக தமக்கு எதிராக கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் பிடியாணை பிறப்பித்திருப்பது சட்ட விரோதமாகும் என்பதால். தனது ரிட் மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்குமாறும், அந்த மனு மீதான விசாரணை முடியும் வரை பிடியாணையை வலுவிழக்கச் செய்ய உத்தரவிடுமாறு ரவி கருணாநாயக உட்பட 7 பேர் மனுவொன்றை சமர்ப்பித்துள்ளனர்.

மனு மீதான விசாரணை முடியும் வரை குறித்த பிடியாணைக்கு இடைக்கால தடை விதிப்பதா? இல்லையா? என்பது குறித்து அன்றைய தினம் தீர்மானிக்கப்படுமென னே்முறையீட்டு நீதி மன்றம் முடிவு செய்துள்ளது.
Related News