සිංහල
English
Contact
Sunday 11th April 2021    
வாசிங்டன் மோதலில் இதுவரை 4 பேர் இறந்துள்ளனர்! « Lanka Views

வாசிங்டன் மோதலில் இதுவரை 4 பேர் இறந்துள்ளனர்!அமெரிக்காவின் செனட் சபை அமைந்துள்ள கெப்பிடல் ஹில் கட்டிடம் மீதான் தாக்குதல் சம்பவத்தின் போது 4 பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், 52 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களின் 47 பேர் ஊரடங்குச் சட்டத்தை மீறியதாலேயே கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் தாக்குதல் காரணமாக 14 பொலிஸார் காயமடைந்துள்ளதாகவும் வௌிநாட்டு செய்திகள் கூறுகின்றன.

அமெரிக்க செனட் சபையின் அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கும் ஜோர்ஜிய மாநில தேர்தல் முடிவுகள் வௌிவந்த கையோடு செனட் சபையின் முழு அதிகாரமும் புதிதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜோ பைடனின் ஜனநாயகக் கட்சி பெற்றுள்ளது.

இதனால் கொதிப்படைந்த டிரம்ப் ஆதரவாளர்கள் கெப்பிடல் கட்டிடத்தை ஆக்கிரமித்திருந்த புகைப்படங்களை வௌிநாட்டு ஊடகங்கள் வௌியிட்டுள்ளன.

கடந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதித் தேர்தலில் டொனால் டிரம்ப் தோல்வியடைந்த போதிலும், குடியரசுக் கட்சியினர் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பது இந்த வன்முறைகளின் மூலம் வௌிப்படுகிறது. ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஜோ பைடனின் வெற்றி மோசடியானதென டிரம் உட்பட அவரைச் சார்ந்தவர்கள் குற்றஞ் சாட்டினாலும் அவர்களால் அதை நிரூபிக்க முடியவில்லை.