සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
​வௌிநாடு சென்றதாகக் கூறப்பட்ட கபில சந்திரசேன பொலிஸில் சரண் ! « Lanka Views

​வௌிநாடு சென்றதாகக் கூறப்பட்ட கபில சந்திரசேன பொலிஸில் சரண் !சிறி லங்கன் விமானச் சேவையின் முன்னாள் நிறைவேற்று அதிகாரியான கபில சந்திரசேனவும் அவரது மனைவி  பொலிஸில் சரணடைந்துள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன. அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்யுமாறு கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே பிடியாணை பிறப்பித்திருந்தது.

2013 ல் விமானங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக சிறி லங்கன் விமான நிறுவனம் மற்றும் எயார்பஸ் நிறுவனத்திற்குமிடையில் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நடந்ததில் முறைகேடாக பணம் கைமாறப்பட்டமை தொடர்பில் சிறிலங்கன் விமான நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிறைவேற்று அதிகாரி கபில சந்திரசேன மற்றும அவரது மனைவி நியோமலி விஜேநாயக ஆகியோருக்கு எதிராக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தது தெரிந்ததே.

இன்று காலை அவர்களிருவரும் பொலிஸில் சரணடைந்துள்ளனர்.

எப்படியிருந்தாலும்  கபில சந்திரசேனவும் அவரது மனைவியும் நாட்டை விட்டு வௌியேறியுள்ளதாக அரசாங்க செய்தியாளர் அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே நேற்றைய (5) ஊடக சந்திப்பின்போது கூறியதோடு, இதன் காரணமாக அவர்களை கைது செய்ய முடியாதுள்ளதாகவும் கூறியமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 
Related News