සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
Lanka Viewsஎண்ணெய் நிறுவனமான ADNOC இன் சேமிப்பு வசதிகளுக்கு அருகிலுள்ள தொழில்துறை முசாஃபா பகுதியில் மூன்று எரிபொருள் டேங்கர்கள் வெடித்ததாகவும், அபுதாபி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கட்டுமான தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் அபுதாபி போலீசார் தெரிவித்தனர்.

ஏமனின் ஈரானுடன் இணைந்த ஹவுதி இயக்கம் திங்களன்று ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அதிகாரிகள் தலைநகர் அபுதாபியில் இரண்டு தீ விபத்துக்கள் ஆளில்லா விமானங்களால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று அறிவித்ததை அடுத்து.

“ஆரம்ப விசாரணையில், வெடிப்பு மற்றும் தீ விபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இரு தளங்களிலும் ட்ரோனாக இருக்கக்கூடிய சிறிய விமானத்தின் பாகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன,” என்று காவல்துறை மாநில செய்தி நிறுவனமான WAM இல் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சம்பவங்களால் “குறிப்பிடத்தக்க சேதம்” எதுவும் ஏற்படவில்லை என்றும், முழுமையான விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வெடிப்பு சம்பவத்தில் இரண்டு இந்தியர்களும், ஒரு பாகிஸ்தானியரும் கொல்லப்பட்டதாக இந்தியன் டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
Related News