සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
​பெண் மருத்துவரை கற்பழித்து தீயிட்ட சந்தேக நபர்கள் 4 பேரும் பொலிஸாரினால் சுட்டுக் கொலை! « Lanka Views

​பெண் மருத்துவரை கற்பழித்து தீயிட்ட சந்தேக நபர்கள் 4 பேரும் பொலிஸாரினால் சுட்டுக் கொலை!தெலுங்கான மாநிலம் ஐத்ராபாத்தில் உள்ள சாம்ஷாத் பகுதயைச் சேர்ந்த பிரியங்கா ரெட்டி என்ற கால்நடை மருத்துவர் கடந்த நவம்பர் 27 ம் திகதி 4 நபர்களால் கற்பழித்து எரித்து கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் நாடுமுழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த பெண் மருத்துவரை கற்பழித்து கொலை செய்த 4 பேரை பொலிஸார் கைது செய்தனர் கோர்ட்டில் ஆஜர் செய்யப்பட்ட அவர்களை 15 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கவும் அதில் 7 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் பொலிஸாருக்கு அனுமதி வழங்கியது.

இந்நிலையில் இன்று அதிகலை 3 மணிக்கு 4 சந்தேக நபர்களையும் பெண் மருத்துவரை எரித்துக்கொன்ற பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.கொலை நடந்த பாலத்தின் அருகே சென்றபோது அவர்கள் எப்படி கொலை செய்தார்கள் என்பதை நடித்துக் காட்டச் சொன்னார்கள். அப்போது அந்த நான்கு பேரும் பொலிஸாரின் ஆயுதங்களை பறித்துக் கொண்டு தப்பி ஓட முயன்றபோது பொலிஸார் அவர்களை சுட்டுக் கொன்றதாக பொலிஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

சட்டம் தன் கடமையை செய்ததாக பொலிஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், இதுதொடர்பில் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனஙகளை ஐத்ராபாத் பொலிஸார் எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

இதேபோன்று பொலிஸார் தன் கடமையைச் செய்த வரலாறு இலங்கையிலும் உண்டு. மறைத்து வைத்த ஆயுதங்களை காண்பிக்கச் சென்றபோது பொலிஸாரின் ஆயுதங்களை பறித்துக் கொண்டு தப்பிக்க முயன்றபோது பொலிஸாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு ஆளாகி  சந்தேக நபர்கள் மரணித்த சம்பவங்கள் இலங்கையிலும் நடந்தேறியுள்ளன.

இதற்கிடையே அந்த பெண் கால்நடை மருத்துவரை கற்பழித்து கொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் 3 பொலிஸார் பதியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  இந்திய சட்டத்தின்படி ‘காணாமல் போன பெண் சம்பந்தமாக எப்.ஐ. ஆர். போடுவதை தாமதப்படுத்தியமை தொடர்பில் அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர்.

பெண் கால்நடை மருத்துவர் காணாமல்போனதாக தெரியவந்த நிலையிலும் நவம்பர் 28ம் திகதி இரவு வரை பொலிஸ் அறிக்கை தயாரிப்பதை தாமதித்ததாக மருத்துவரின் குடும்பத்தினர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
Related News