සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
Art « Lanka Views

Art

இலங்கை தமிழ் இலக்கியத் துறையின் “மக்ஸிம் கார்கி” டொமினிக் ஜீவா காலமான

January 29, 2021

இலங்கை தமிழ் இலக்கதியத் துறையின் முன்னோடியான டொமினிக் ஜீவா நேற்று (28) காலமானார். 94 வயதுடை…

யாழ்ப்பாண திரைப்பட விழாவில், மாலக்க தேவப்பிரிய அவரது “பஹு சித வாதியா”

October 8, 2018

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றுவரும் சர்வதேச திரைப்படவிழாவில் ஜூட் ரத்னத்தின் “அழகிய தீவில் பேய்கள்” – (“Demons in…

வீழாது எழுவோம்! மலையக மக்கள் கலை விழா – 2018

October 8, 2018

“வீழாது எழுவோம்!” என்ற தொனிப்பொருளில் சம உரிமை இயக்கமும் தோட்டத் தொழிலாளர் மத்திய நிலையமும் இணைந்து…

மலையகத்தில் மண்டிக் கிடக்கின்றன கலைகள்!

October 4, 2018

மலையகத்தில் மூடிக் கிடந்த கலைகளை தேடிப்பிடித்து மேடையேற்றும் கலைவிழா அக்டோபர்  07ம் திகதி ஹப்புத்தளை பிடரத்மலை…

யாழ் திரைப்பட விழாவில் ஜூட் ரத்தினத்தின் திரைப்படம் நீக்கம்!

October 3, 2018

யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெறவிருக்கும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் காட்டப்படவிருந்த திரைப்படங்களின் பட்டியலிலிருந்து தனது திரைப்படம் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக சினிமாக்…

“நல்லிணக்கம் என்பது சிங்கள இளைஞனும் தமிழ் யுவதியும் காதலிப்பதா?” –நெரஞ்ச

October 1, 2018

சிங்கள சினிமாவில் நல்லிணக்கம் என்பது, ஒரு தமிழ் யுவதி சிங்கள இராணுவ வீரனை காதலிப்பதில் மாத்திரம்…

காத்திருப்போம்!

November 14, 2017

நேற்று வரை நடந்தவற்றை திரும்பிப்பார்!   உனக்கும் எனக்கும் எனனதான் மிச்சமிருக்கு!   மாடி வீடும்…

நான் மௌனித்தேன் ……

September 29, 2017

  நான் மௌனித்தேன் ஆரம்பத்தில்  அவர்கள் மனம்பேரியை  வன்புணர்வு  செய்து  உயிருடன்  புதைத்தனர் , நான்…

உலக சினிமா வரலாறு!

May 30, 2015

லூமியெர் சகோதரர்கள் முதலில் சினிமாவை தம்பட்டம் அடித்து காட்டத் துவங்கியவுடன்,    சென்னை வாசிகளுக்கும் பாரிசிலிருந்து அந்த…

கலைஞன் அவனது உணர்வை நம் மனதில் பதியவைக்கிறான் அதுவே கலை!

May 30, 2015

இன்று நமக்கு ஒரு புது முயற்சி. இதுவரையிலும் ஓராண்டிற்கும் மேலாக பாரம்பரிய சிற்பங்கள், சிற்பங்களை ஒட்டிய…

| Next Page »