සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
Foreign News « Lanka Views

Foreign News

MCC ஒப்பந்தத்தால் கொதித்தெழுந்த நேபாள மக்கள்!

June 21, 2020

அமெரிக்காவுடன் நேபாள ஆட்சியாளர்கள் செய்துள்ள MCC ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நேபாள மக்கள் தமது எதிர்ப்பைக் வௌிக்காட்டத் தொடங்கியுள்ளனர்.…

​ஜோர்ஜ் ப்ளைட்டின் இறுதிச் சடங்குகள் இன்று ஹுஸ்டனில்- பாதுகாப்பு பலப்படு

June 9, 2020

அமெரிக்காவில் பொலிஸ் அதிகாரிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்ட ஜோர்ஜ ப்ளைட்டின் இறுதிச் சடங்கு இன்று (9) ஹுஸ்டனில்…

வைத்தியசாலை கட்டணம் செலுத்தாமையால் வயோதிபரை கட்டிலோடு கட்டியது நிர்வாக

June 8, 2020

இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் சஜாபூர் பிரதேசத்தில் 80 வயதுடை ஒரு முதியவர் வைத்தியசாலைக் கட்டணம் செலுத்தத்…

அமெரிக்காவில் போராட்டம் வலுக்கிறது! டிரம்ப் பங்கருக்குள்!

June 1, 2020

ஜோர்ஜ் ப்ளைட் என்பவரின் படுகொலையை எதிர்த்து வௌ்ளை மாளிகைக்கு முன்பாக போராட்டங்கள் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில்…

பாகிஸ்தானில் விமான விபத்து இதுவரை 40 சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன!

May 22, 2020

பாகிஸ்தானின் சர்வதேச விமானச் சேவைக்கு சொந்தமா PK 8303 விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி இருப்பதாக அங்கிருந்து வரும்…

வௌ்ளை மாளிகையின் முன்னால் மக்கள் டிரம்பிற்கு எதிர்ப்பு!

May 22, 2020

அமெரிக்க அதிபர்  COVID19  – வைரஸை கட்டுப்படுத்தத் தவறியமையால் கோபமடைந்த அமெரிக்க மக்கள் வௌ்ளை மாளிகையின்…

இஸ்ரவேலுக்கான சீனத் தூதுவர் வீட்டில் இறந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

May 18, 2020

இஸ்ரேலுக்கான சீனத் தூதுவர் டூ வெய் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை டெல் அவிவின் வடக்கே அவரது வீட்டில்…

Covid 19- ​கொரோனா வைரஸ் காரணமாக சீனாவில் ஒரு நகரம் மூடப்பட்டது.

May 13, 2020

கோவிட் 19  வைரஸ் பரவல் காணப்பட்டமையால்,சீனாவின் ஜீலின் நகர்ட மூடப்பட்டுள்ளது. மக்கள் வீடுகளிலிருந்த வௌியில் வருவது…

ஈரானில் கடற்படை பயிற்சியின் போது தவறுதலாக விழுந்த ஏவுகணை 19 பேர் பலி 15 பேர்

May 12, 2020

ஓமான் வளைகுடா  பகுதியில் ஈரானிய கடற்படையினர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது  ஏவப்பட்ட ஒரு ஏவுகணை அந்நாட்டின்…

அமெரிக்காவில் 3.2 மில்லியன் மக்கள் தொழிலிழப்பு நிவாரணத்திற்கு விண்ணப்பத்

May 8, 2020

அமெரிக்காவில் தொழில் இல்லாமல் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு கடந்தவாரம் 3.2 மில்லியன் மக்கள்…

| Next Page »