සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
Foreign News « Lanka Views

Foreign News

ஈரானில் இறைச்சி ஏற்றி வந்த விமானம் வீட்டுக்குள் புகுந்தது.

January 15, 2019

ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானுக்கு  அருகே தரையிறங்கும்போது ஓடுதளத்தை விட்டு விலகிச் சென்ற சரக்கு விமானம் குடியிருப்புப்…

மூன்று வாரங்களாக அமெரிக்க அரசாங்கம் முடக்கம்!

January 14, 2019

கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கும் மேலாக அமெரிக்க அரசாங்க துறைகள் பகுதியளவு முடங்கியுள்ள சூழலில், இவற்றில் சில…

அமெரிக்காவில் 8 லட்சம் ஊழியர்கள் சம்பளமின்றி வேலை!

January 6, 2019

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதலின்றி அமெரிக்கா-மெக்ஸிகோ இடையே எல்லைச்சுவர் கட்டுவதற்காக நாட்டில் அவசரநிலையை பிரகடனம் செய்வேன் என்று…

டிரம்பின் பிடிவாதம்! அமெரிக்க அரச செயற்பாடுகள் முடக்கம்

January 3, 2019

அமெரிக்காவில் தொடர்ந்துவரும் அரசு செயல்பாடு முடக்கம், அந்நாட்டில் மோசமான விளைவுகளைஏற்படுத்தி வருகிறது. மெக்ஸிகோ எல்லையில் சுவர்கட்டும்…

பங்களாதேசத்தில் தேர்தல் வன்முறை 17 பேர் உயிரிழப்பு!

December 31, 2018

பங்களாதேசத்தில் தற்போது ஆட்சியிலிருக்கும் ஷேக் ஹஸீனாவின் கட்சி ஆதரவாளர்களுக்கும், எதிர்க் கட்சியை  சேர்ந்த காலிதா சியாவின்…

இந்தோனீசியாவில் சுனாமி

December 23, 2018

இந்தோனீசியாவின் சுந்தா நீரிணையில் ஏற்பட்ட சுனாமியில் குறைந்தது 43 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் 584 பேர்…

நாங்கள் பிரான்ஸ் மக்களின் குரலுக்கு செவிமடுக்தவில்லை – மெக்ரோனின் பிரத

December 17, 2018

பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி எமானுவல் மெக்ரோனின் புதிய சட்டங்களுக்கு எதிராக அந்நாட்டு உழைக்கும் மக்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள்…

பிரான்ஸில் தொடரும் போராட்டம்!

December 16, 2018

தொடர்ந்து ஐந்தாவது வாரமாக பிரான்சில் ‘மஞ்சள் ஜாக்கெட்’ போராட்டக்காரர்கள் தலைநகர் பாரிஸ் மற்றும் ஏனைய  நகரங்களில்…

பிரான்ஸில் எரிபொருள் வரி காரணமாக மக்கள் போராட்டத்தில்! -260 பேர் கைது!

December 2, 2018

பிரான்ஸிய ஜனாதிபதி எம்மானுவல் மெக்ரோன் அறிமுகம் செய்த எரிபொருள் மறு சீரமைப்புபளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தலைநகர்…

இரண்டாவது நாளாகவும் இந்திய விவசாயிகள் போரட்டத்தில்!

December 1, 2018

கடன் வெட்டப்படுதல் உட்பட நிவாரணங்கள் பெற்றுத்தருமாறு கேட்டு பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய விவசாயிகள் நேற்று (30)…

| Next Page »