සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
Foreign News « Lanka Views

Foreign News

இனி ரூபிள் மட்டுமே! -ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடி மிர் புடின்

March 27, 2022

ரஷ்யா மீது ஐரோப்பிய நாடுகள் பொரு ளாதார தடை விதித்துள்ள நிலையில், தடை யைத் தகர்க்க…

பாகிஸ்தான் குண்டு வெடிப்பில் 56 பேர் பலி 190 பேர் காயம்!

March 4, 2022

பாகிஸ்தான் பெஷாவர் பகுதியில் உள்ள ஷியா பிரிவு மசூதியில் நடந்த குண்டு வெடிப்பில் சிக்கி 56…

ஹோண்டுரஸ் நாட்டின் முதல் பெண் ஜனாதிபதியாக இடதுசாரித் தலைவரான சியாமரோ காஸ

January 29, 2022

ஹோண்டுரஸ் நாட்டின் முதல் பெண் ஜனாதிபதியாக இடதுசாரித் தலைவரான சியாமரோ காஸ்ட்ரோ பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். வலதுசாரி…

January 17, 2022

எண்ணெய் நிறுவனமான ADNOC இன் சேமிப்பு வசதிகளுக்கு அருகிலுள்ள தொழில்துறை முசாஃபா பகுதியில் மூன்று எரிபொருள்…

கஜகஸ்தான்: எரிபொருள் விலை உயர்வும் போராட்ட நெருப்பும்!

January 14, 2022

 ரஷ்யா, சீனாவின் எல்லைகளுக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ள கஜகஸ்தான் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற மக்களின்…

வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவோம்: சிலியின் புதிய அதிபர் காப்ரியல் போரிக்

December 21, 2021

சிலியின் புதிய அதிபராக பொறுப்பேற்க இருக்கும் காப்ரியல் போரிக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவோம் என தெரிவித்துள்ளார்.…

ஹோண்டுரஸில் மீண்டும் இடதுசாரி ஜனாதிபதி…?

November 30, 2021

மத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான ஹோண்டுராசில் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் 45 சதவிகித வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட…

உகண்டாவின் ‘என்டபே” சர்வதேச விமான நிலையம் சீனாவிற்கு சொந்தமாகியது!

November 28, 2021

உகண்டாவின் கம்பாலா தலைநகரில் அமைந்துள்ள என்டபே சர்வதேச விமான நிலையத்தை சீனாவின் (EXIM) வங்கி கையகப்படுத்தியுள்ளது.…

வெனிசுலா உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடதுசாரிகள் வெற்றி

November 24, 2021

வெனிசுலா உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடதுசாரிகள் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டு வருகின்றனர். ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் மதுரோவின் வெனிசுலா…

நம்பிக்கை அளிக்கும் விவசாயிகளின் வெற்றி

November 21, 2021

இந்திய விவசாயத்தை விவசாயிகளிடமிருந்து பறித்து கார்ப்பரேட் முதலாளிகளிடம் கைமாற்றி விடும் வகையில் மோடி அரசினால் கொண்டு…

| Next Page »