සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
Foreign News « Lanka Views

Foreign News

மூன்றாம் உலக நாடுகள் தமது பணத்தில் 42 சதவீதத்தை கடன் தவனைக்காக செலுத்துகின

August 10, 2021

ஒரு வருடத்தில் நாங்கள் வாங்கியது என்னவோ 5 பில்லியன் டாலர் மட்டுமே. இதுவரை 16 பில்லியன்…

உலகம் மிகவும் ஆபத்தான காலகட்டத்தில் உள்ளது -உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்

July 3, 2021

உலகம் முழுவதும் பரவி வரலாறு காணாத பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ், தொடர்ந்து உருமாற்றம்…

சீனாவில் தற்காப்புக் கலை பயிற்சி கூடத்தில் தீ! 18 பேர் பலி!

June 27, 2021

சீனாவில் தற்காப்புக் கலை பயிற்சிக் கூட கட்டிடமொன்று தீப்பற்றி எரிந்ததால் அங்கு பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த 18…

இஸ்ரவேல் பிரதமர் நெதன்யாஹுவின் பதவி பறிபோனது!

June 14, 2021

இஸ்ரவேலில் 12 வருடங்களாக ஆட்சியிலிருந்த லிக்யுட் கட்சியின் ஆட்சி கவிழ்ந்த நிலையில் பிரதமர் பென்ஜமின் நெதன்யாஹு…

கனடாவில் ஒரு தீவிரவாதியால் கொல்லப்பட்ட முஸ்லிம்களின் உடல்களுக்கு அரச மர

June 13, 2021

நத்தேனியல் வெல்ட்மான் என்ற 20 வயது தீவிரவாதியால் டிரக்டரொன்றினால் மோதி படுகொலை செய்யப்பட்ட ஒரே குடும்பத்தைச்…

ஒரே சூலில் 10 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த ஆபிரிக்கத் தாய்!

June 11, 2021

கொசிஆமே தமாரா சிதொலே என்ற தென்னாபிரிக்காவைச் சேர்ந்த 37 வயதுடை ஒரு தாய் ஒரே சூலில்…

இஸ்ரேல் அரசியலில் திடீர் திருப்பம் – அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றிணை

June 3, 2021

இஸ்ரேலில் கடந்த 2 வருடங்களில் 4 முறை நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்துள்ளது. அங்கு எந்த கட்சியும்…

கனடா பழங்குடியின பள்ளியில் 215 குழந்தைகளின் எலும்பு கூடுகள் கண்டுபிடிப்பு:

June 1, 2021

கனடா பழங்குடியின பள்ளி வளாகத்தில் 215 குழந்தைகளின் எலும்புக் கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த குழந்தைகள் இனப் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக…

இஸ்ரவேலின் வான் தாக்குதலில் 36 பாலஸ்தீனியர்கள் பலி!

May 12, 2021

காசா பகுதியில் இஸ்ரவேல் இராணுவம் வான் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள்…

தாய்வான் நாட்டில் சுரங்கத்தில் இரயில் தடம் மாறி விபத்துக்குள்ளானதில் 35 ப

April 2, 2021

தாய்வான் நாட்டில் சுரங்கத்தில் இரயில் தடம் மாறி விபத்துக்குள்ளானதில் 35 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணம்…

« Previous Page | Next Page »