සිංහල
English
Contact
Thursday 4th March 2021    
Foreign News « Lanka Views

Foreign News

இந்தியா- ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் வாயுக் கசிவினால் இதுவரை 13 பேர் பலி!

May 7, 2020

ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் வாயுக் கசிவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்ந்துள்ளது. விசாகப்பட்டினத்தில்…

வெனிசியுலா அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதிப் புரட்சி செய்ய வந்த அமெரிக்க கூலி

May 7, 2020

வெனிசியுலாஅரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதிப் புரட்சி செய்வதற்காக படகொன்றில் வர முயன்ற அமெரிக்கக் கூலிப்படையினரை அந்நாட்டு பாதுகாப்படை…

வட கொரியத் தலைவர் கிம் ஜோன் உன் இறந்துவிட்டாரா..?

April 27, 2020

36 வயதுடைய வட கொரியாவின் தலைவர் கிம் ஜோன் உன் மரணித்துவிட்டதாக சீன ஊடகவியலாளரை மேற்கோள்…

​கொரோனாவிற்கு மத்தியில் தேர்தல் நடத்திய தென் கொரியா, சுகமடைந்தவர்களுக்க

April 18, 2020

தென் கொரியாவில் கொரோனா நோயிலிருந்து சுகமடைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் நோய் தொற்றியிருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.…

முகக் கவசம், அமெரிக்காவின் காட்டாட்சி!

April 7, 2020

தமது நாட்டுக்கு சொந்தமானதும், உலகலாவிய ரீதியில் வியாபித்துள்ளதுமான 3M என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் மிகப் பெரிய…

தப்லீக் ஜமாத் மாநாட்டிற்கு இலங்கையிலிருந்து 33 பேர் சென்றுள்ளனர்!

April 3, 2020

இந்தியாவின் புதுடில்லியிந் நடைபெற்ற ‘தப்லீக் ஜமாத்’ கூட்டத்தில் வௌிநாட்டைச் சேர்ந்த 960 பேர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.…

சமய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று கூடுவதால் இந்தியாவில் கொரோனா பண்ணைகள்!

April 1, 2020

மனிதர்கள் நிர்க்கதி நிலைக்கு தள்ளப்படும்போது மத நம்பிக்கைகளின் பின்னால் தாமாக ஓடுவதைக் காணக்கூடியதாக இருந்தாலும், இத்தருணத்தில்…

தாயலாந்து மன்னர் 20 அழகிகளுடன் தனிமையானார்

March 31, 2020

தாய்லாந்து மக்கள் பொதுவாக தமது மன்னருக்கு எதிராக வாய் திறக்கமாட்டார்கள். என்றாலும், அவர்களுடைய கோபம் சமூக…

சுகாதாரக் காப்புறுதி இல்லாமையால் அமெரிக்காவில் 17 சிறுவன் மரணம்!

March 31, 2020

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் கொரோன வைரஸுக் 17 சிறுவன் பலியாகியுள்ளான். அமெரிக்காவில் நடைமுறையிலுள்ள சுகாதாரக் காப்புறுதி…

நிர்க்கதியான தொழிலாளர்களுக்கு கை கொடுக்கும் மாணவர் அமைப்பு!

March 29, 2020

ஊரடங்குச் சட்டத்தினால் நிர்க்கதியாக்கப்பட்ட இடம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் நிகழ்ச்சித் திட்டமொன்றை இந்திய மாணவர் அமைப்பான்…

« Previous Page | Next Page »