සිංහල
English
Contact
Monday 25th March 2019    
Local News « Lanka Views

Local News

இலங்கை பெண்ணின் சடலத்திற்கு பதிலாக இந்திய ஆணின் சடலம் !

March 24, 2019

சவுதி அரேபியாவில் வீட்டு பணிப்பெண்ணாக சேவையில் இருந்து மரணித்த இலங்கை பணிப்பெண்ணின் சடலத்திற்கு பதிலாக இந்திய…

ஜே.வி.பி. – ஐ.தே.க. இடையிலான் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி -ரணில் விக்ரமசிங்க

March 22, 2019

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை இரத்துச் செய்வதற்காக மக்கள் விடுதலை முன்னணியினால் கொண்டுவரப்பட்ட 20 வது…

அறுவக்காடு குப்பை மேட்டுக்கு எதிராக போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் காட்டும

March 22, 2019

புத்தளம் அறுவக்காடு குப்பை மேடுக்கு எதிராகப் போராடிய மக்கள் மீது பொலிஸார் இன்று (22) குண்டாந்தடி…

சுவர்ணவாஹினி ஊழியர் அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் போராட்டம்!

March 20, 2019

ஈ.ஏ.பி. இணையமாக செயற்பட்டு பின்னர் பென் ஹோல்டிங் என்ற மலேசிய நிறவனத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட…

அரசியல் கைதிளை விதலை செய்! யாழில் ஆர்ப்பாட்டம்

March 19, 2019

அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யக் கோரியும், காணாமல் போனவர்கள் சம்பந்தமாக உண்மையை வௌிப்படுத்துமாறும் கோரியும் இன்று…

காமினி லொகுகேவிற்கு தனியார் ஊழியர்கள் நினைவிற்கு வந்தனரோ..!

March 19, 2019

அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு 2500 சம்பள அதிகரிப்பை வழங்கியதைப் போன்று தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் 2500 ரூபாய்…

இன்று இடியுடன் கூடிய கடுமையான மழைஃ

March 19, 2019

மேல், சபரகமுவ, வடமேல், மற்றும் மத்திய மாகாணங்களுக்கும், காலி, மாத்தறை, பதுளை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும் இடியுடன்…

காலி, மாத்தறையில் இன்புளுவன்சா காய்ச்சல் பரவுகிறது?

March 19, 2019

காலி மற்றும் மாத்றை மாவட்டங்களில் தற்போ இன்புளுவன்சா காய்ச்சல் பரவும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு…

சில மாகாணங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை‍

March 17, 2019

சபரகமுவ, வடமேல், ஊவா,  தெற்கு மற்றும் மேல் மாகாணங்களில இன்றும் நாளையும் (17- 18 ஆகிய…

மலையகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று காலை நில அதிர்வு

March 16, 2019

மலையகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று (16) சிறியளவில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய…

| Next Page »