සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

நடமாடும் விற்பணை நிலைய அனுமதி அரசியல் ஆதரவாளர்களுக்கு மாத்திரம்!

April 4, 2020

நாடு பூராவும் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில்  மக்களுக்கு அத்தியாவசியமான உணவுப் பொருட்களை அவர்களது வீடுகளுக்குச்…

‘மிக்’ விமான ஊழல் சம்பந்தமாக தடுப்புக் காவலிலிருந்த உதயங்க வீரதுங்கவ

April 3, 2020

சிறைச்சாலைகளில் நெரிசல் காரணமாக பிணை வழங்க விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளின் கீழ் ‘மிக்’ விமான ஊழல் சம்பந்தமாக…

மே மாத முடிவில் கூட தேர்தலை நடத்த முடியாது! தேர்தல் ஆணையம்

April 3, 2020

நாட்டில்  தற்போது ஏற்பட்டிள்ள நிலைமை காரணமாக  அரசியலமைப்பிற்கேற்ப பொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் தினம் தொடர்பில் பிரச்சினை…

COVID 19 – கொரோனாவினால் மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்!

April 2, 2020

கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். கொழும் மருதானை பிரதேசத்தை…

COVID 19- சுகாதாரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நிதிக்கு 242 மில்லியன் நன்கொடை!

April 1, 2020

துறைசார்ந்தும், தனிப்பட்ட ரீதியிலும் கிடைக்கும் நன்கொடைகள் மற்று நேரடி வைப்புகளையும் சேர்த்து COVID 19  சுகாதார மற்றும்…

சமூக ஊடகங்களை அடக்கத் தயாராகிறது பொலிஸ்!

April 1, 2020

நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்காக தியாகத்துடன் செயற்படும் அரசாங்க அதிகாரிகளின் கடமையை விமர்சித்து, சிறு…

இலங்கை ரூபாய் மேலும் வீழ்ச்சியடைந்தது!

April 1, 2020

அமெரிக்க டொலருக்குச் சமமாக இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி கூறுகிறது.…

எதிர்காலத்தில் ஏற்படப்போகும் உணவுத் தட்டுப்பாட்டிற்கு தீர்வு காண மாவட்

April 1, 2020

எதிர்காலத்தில் நாட்டில் ஏற்படக் கூடிய உணவுத் தட்டுப்பாட்டிற்கு தீர்வு காண்பதற்காக காலி மாவட்டத்தில் பொறிமுறையொன்றை அமைக்க…

EPF நிதியை கொள்ளையிட அரசாங்கம் தயாராகிறது – தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலை

March 31, 2020

ராஜபக்‌ஷாக்களினதும் ரணில் – மைத்திரியினதும் அரசாங்கங்கள் பல்வேறு சட்டங்களை கொண்டுவந்து  ஊழியர் சேமலாப நிதியை கொள்ளையிட…

COVID 19 – இலங்கையில் இரண்டாவது கொரோனா மரணம் நீர்க்கொழும்பில்!

March 30, 2020

கோவிட் 19 அல்லது புதிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக இலங்கையில் இரண்டாவது மரணம் நீர்க்கொழும்பு…

| Next Page »