සිංහල
English
Contact
Wednesday 21st August 2019    
Local News « Lanka Views

Local News

வைத்தியர்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு தயாராகிறார்கள் !

August 19, 2019

நாடு முழுவதிலும் உள்ள அரச வைத்தியசாலைகளில் வியாழக்கிழமை (22) வைத்தியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கப்போவதாக…

ஜே.வி.பி.யின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுர குமார!

August 16, 2019

மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரா அக்கட்சியின் தலைவர் அனுர குமார திசாநாயக களமிறங்கவுள்ளதாக செய்திகள்…

அறுவக்காடுக்கு குப்பைகளை கொண்டு செல்ல நாளாந்த செலவு 30 லட்சம்!

August 14, 2019

கொழும்பிலிருந்து புத்தளம் அறுவக்காடு பிரதேசத்திற்கு குப்பைகளை கொண்டு செல்வதற்கு கட்டணமாக நாளாந்தம் 30 லட்சம் ரூபாய்…

ராஜபக்ஷ முகாமின் மிகப் பலவீனமான வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ-விஜித ஹேரத்

August 14, 2019

ராஜபக்‌ஷ முகாம் முன்வைத்திருக்கும் பலவீனமான வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷதானென மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்…

நாட்டின் பிரச்சினைகளை சரியாக அறிந்துதான் கோட்டா தெரிவு செய்யப்பட்டார்- ச

August 14, 2019

எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் சிறி லங்கா பொதுஜன முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ தெரிவு…

​பெற்றோல் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டது

August 14, 2019

நேற்றிரவிலிருந்து (13) பெற்றோல் விலை சூத்திரத்திற்கமைய  விலை திருத்தங்களை செய்ய அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. அதன்படி ஒக்டேன்…

கூட்டணி அமைப்பதற்கு முன் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை குறிப்பிடவும்- சஜித்

August 10, 2019

ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்பதை அறிவித்து விட்டே கூட்டணி அமைக்க வேண்டுமென ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின்…

அவசரகால சட்டம் நீடிக்கப்பட்டபோது ஜேவிபி. சபையில் இருக்கவில்லை!

August 1, 2019

ஏப்ரல 21 தாக்குதலின் பின்னர் அமுல்படுத்தப்பட்ட அவரசரகாலச் சட்டத்தை மேலும் ஒரு மாதத்திற்கு நீடிப்பதற்கான முன்மொழிவு…

அமெரிக்காவின் விருப்பப்படி ஈரானுக்கு தேயிலை ஏற்றுமதி!

July 28, 2019

ஈரானுக்கான தேயிலையை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் ஏற்றுமதி செய்ய அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தை பெறவிருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன. பெருந்தோட்ட…

முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தை உடனடியாகத் திருத்துங்கள்! -முஸ்லிம் மகளிர் அமை

July 28, 2019

பல வருடங்களாக பேசப்பட்டு வரும் முஸ்லிம் விவாக விவாக ரத்துச் சட்டத்தை மறுசீரமைக்குமாறு முஸ்லிம் மகளிர்…

| Next Page »