සිංහල
English
Contact
Saturday 25th May 2019    
Local News « Lanka Views

Local News

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் உடனடியாக பதவி விலகுவேன்-ரிசாத்

May 22, 2019

எந்தவொரு விசாரனையின் பின்பும் தான் குற்றவாளியென நிரூபிக்கப்பட்டால் அனைத்து பதவிகளிலிருந்தும் விலகத் தயாரென அரசாங்கக் கட்சி…

அசாத் சாலி, ஹிஸ்புல்லா, ரிசாத் கேட்டு விலக வேண்டும்- சிவசக்தி ஆனந்தன்

May 22, 2019

தவ்ஹீத் ஜமாத் என்ற அமைப்புடன் தொடர்புகளை பேணி வந்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள அமைச்சர் ரிசாட் பதூர்தீன், மேல்மாகாண…

ஒருவர் மீது ஒருவர் நம்பிக்கை வைக்கும் அன்பு காட்டும் சமூகத்தை உருவாக்குவ

May 18, 2019

ஏப்ரல் 21ம் திகதி எமது நாட்டில் நடந்த துக்ககரமான சம்பவம் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. 30…

சிறு வியாபாரத்திற்காக வந்த நேரத்தில் அரசியல் உரையாற்றினேன் – ரொபட் ஓ பி

May 17, 2019

இலங்கைக்கான அமெரிக்காவின் முன்னாள் தூதுவர் ரொபட் ஓ பிளேக் ‘டேலி மிர்ரர் பத்திரிகைக்கு வழங்கிய செவ்விக்கேற்ப,…

மத தீவிரவாதத்தை தோற்கடிப்போம்! சகோதரத்துவத்திற்காகப் போராடுவோம்!

May 17, 2019

நாட்டில் தற்போது தோன்றியுள்ள நிலைமை தொடர்பில் அவதானித் ‘ மத தீவிரவாதத்தை தோற்கடிப்போம்! சகோதரத்துவத்திற்காகப் போராடுவோம்!’…

கொடுவெறிக்கு எதிராவோம்- சமஉரிமை இயக்கம்

May 17, 2019

நாட்டில் பரவலாக நடந்துவரும் வன்செயல்கள் ஊடாக வன்முறைகளை ஆதரிக்காத முஸ்லிம் மக்களை பாதுகாக்கவும, மத அல்லது…

​பொய் குற்றச்சாட்டின் மீது 6 மாதங்கள் சிறையிலிருந்த அஜந்தன் விடுதலை

May 17, 2019

வவுனியாவில் இரண்டு பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களை கொலை செய்ததாக குற்றஞ் சுமத்தப்பட்டு மட்டக்களப்பு நீதிமன்றத்தினால் தடுப்புக்  காவலில்…

அமைச்சர் ரிசாத்திற்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் சபாநாயரிடம் க

May 16, 2019

ஒன்றிணைந்த எதிர்க் கட்சியின் அமைச்சர் ரிசாத் பதியுத்தீனுக்கு எதிரான முன்மொழிவு இன்று (16) சபாநாயகர் கரு…

வத்தளையில் நான்கு வீடுகள் தீக்கிரை! 20 ஆடுகளும் பலி!

May 16, 2019

வத்தளை மாபோல பிரதேசத்தில் நேற்று (15) இரவு ஏற்பட்ட தீ காரணமாக நான்கு வீடுகள் கடுமையாக…

சிங்கள மக்களே..!

May 16, 2019

எங்கள் பொருளாதாரத்தை சிதைப்பதுதான் உங்கள் நோக்கம் என்றால் நீங்கள் அவற்றை தீ வைத்து எரித்துவிடாதீர்கள், மாறாக…

| Next Page »