සිංහල
English
Contact
Tuesday 1st December 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

பிள்ளைகளினதும் ஆசரியர்களினதும் பாதுகாப்பை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டு

December 1, 2020

கோவிட் 19 தொற்றின் முன்னால் எந்தவித சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டமும் இல்லாமல் பாடாசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதால், பிள்ளைகளினதும்…

மஹர கைதிகள் நாள் பூராவும் பட்டினியில்- உணவு கேட்ட கைதிகளுக்கு குண்டுகளால

December 1, 2020

(புகைப்படம் -2019 அங்குனகொலபலஸ்ஸ தைதிகளின் எதிர்ப்பை அடக்குதல்) மஹர சிறைச்சாலையில்  ஏற்பட்ட குழப்ப நிலையின் பின்னர்…

இறந்த 4 பேரின் உடல்கள் மஹர சிறைச்சாலையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டன!

November 29, 2020

(படம்- 2012 ல் வெலிக்கடை சிறைச்சாலை துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்த கைதிகள்) மஹர சிறைச்சாலையில் கொந்தளிப்பான…

மஹர சிறையில் தீயின் மத்தியில் வெடிச் சத்தம்- தீயணைப்புப் படையினர் வௌியே!

November 29, 2020

தற்போது மஹர சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தம உறவினர்களின் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக கேள்வி கேட்டு தடுப்புக்…

துப்பாக்கிச் சூட்டில் சிறைக் கைதி மரணம்!- பொலிஸார் கூறுகின்றனர்

November 29, 2020

(6.50)மஹர சிறைச்சாலையில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் கைதியொருவர் உயிரிழந்ததாக பொலிஸ் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. என்றாலும், துப்பாக்கியால்…

யுத்த மோதல்களின்போ காணாமல் போனவர்களின் பெயர்ப் பட்டியலொன்று முதல் முறைய

November 29, 2020

இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டு யுதத்தத்தின் போது காணாமல் போனவர்களாகக் கருதப்படும் நபர்களினது பெயர்ப் பட்டியலொன்றை காணாமல்…

கொரோவினால் இறக்கும் முஸ்லிம்களின் உடல்களை பொறுப்பேற்க மறுக்கும் நிலை!

November 29, 2020

கொரோனாவினால் மரணிப்பவர்களின் உடல்களை பலவந்தமாக தகனம் செய்யும் அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்தை எதிர்க்கும் விதமாக, மரணித்த தமது…

வெளிநாட்டு இலங்கை உழைப்பாளிகள் பெருந்தொற்றிற்கு இரையாகும் நிலையில் மேல

November 29, 2020

பெருந்தொற்;று காலத்தில் இந்நாட்டிற்கு வர வேண்டுமெனக் கேட்ட வெளிநாட்டிலுள்ள ஆயிரக்கணக்கான இலங்கை உழைப்பாளிகளின் உரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ள…

சிறு குற்றமிழைத்தோருக்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு! தூக்குத் தண்டனை கைதிகளும் க

November 29, 2020

சிறு குற்றங்களுக்காக நீதிமன்றத்தினால் தண்டனை வழங்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க  ஜனாதிபதி தீர்மானித்துள்ளார். சிறைச்சாலைகளுக்குள்…

நாட்டில் கொரோனா மரணங்கள் 107! வௌிநாட்டில் இலங்கையர்களின் மரணம் 100 க்கும் மேல

November 29, 2020

இந்நாட்டில் நேற்று (28) கொரோனாவினால் 8 பேர் இறந்துள்ளனர் . கொரோனாவினால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 107க…

| Next Page »