සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

மாகாணசபைத் தேர்தலில் சேர்ந்து போட்டியிட ஐதேக. விற்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

September 20, 2020

எதிர்காலத்தில் நடைபெறவிருக்கும் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலில் ஒன்றாக சேர்ந்து போட்டியிட வருமாறு ஐக்கிய் மக்கள் சக்தி…

கண்டி, பூவெலிகட , சங்கராஜ மாவத்தையில் 5 மாடி வீடு மண்ணுக்குள் அமிழந்தது! குழ

September 20, 2020

கண்டி பூவெலிகட, சங்கராஜ மாவத்தை பகுதியில் அமைந்துள்ள 5 மாடிகளைக் கொண் வீடொன்று இன்று (20)…

20வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கான பொறுப்பை ஜனாதிபதியும் அமைச்சர்களும்

September 18, 2020

தயாரிப்பாளர் இல்லாத 20வது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தின் பொறுப்பை ஜனாதிபதி கோட்டாபய உட்பட அமைச்சரவை ஏற்றுக் கொள்வதாக…

முதல் மூன்று மாதங்களில் 779 பேர் தற்கொலை!

September 14, 2020

இவ்வருடம் (2020) முதல் மூன்று மாதங்களில் 779 பேர் தற்கொலை செய்துள்ளனர். அவர்களில் 635 பேர்…

சிலாபத்தில் தனிமைபடுத்தப்பட்டிருந்த கொரோனா நோயாளி தப்பிச் சென்றுள்ளார்

September 14, 2020

சிலாபம் அம்பகதவில சுற்றுலா ஹோட்டலொன்றில் நடாத்திச் செல்லப்பட்ட கொரோனா நோய் பாதுகாப்பு நிலையத்தில் சிகிச்சைக்காக தங்க…

சூழல் அழிக்கப்படுவதை எதிர்த்தவர்கள் மீது குண்டர்கள் தாக்குதல்!

September 13, 2020

மன்னம்பிட்டி மணல் வழித்தடத்தின் சூழல் பாதிப்பிற்கு எதிராக தலையிட்டவர்கள் மீது குண்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். அரசியல்…

20வது திருத்தம் குறித்து ஆராய மஹிந்தவும் குழு அமைத்தார்!

September 12, 2020

20வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தம் சம்பந்தமாக மீண்டும் ஆராய்வதற்காக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 6 பேரைக்…

20வது திருத்தத்தை ஆராய சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் நிபுணர் குழு!

September 12, 2020

உத்தேச 20வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்காக இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் நிபுணர் குழுவொன்றை நியமித்துள்ளது.…

கோவிட் 19 நோய் தொற்றிய 14 பேர் நேற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்!

September 12, 2020

கோவிட் 19 நோய் தொற்றிய 14 பேர் நேற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் வெளி நாடுகளிலிருந்து…

கோட்டே, பொல்துவ பாலத்திற்கு அருகில் அடையாளம் தெரியாத சடலம்!

September 11, 2020

பாராளுமன்றத்திற்கு செல்லும் பாதையில், பொல்துவ பாலத்திற்கு அருகில் மனிதச் சடலமொன்று நேற்று (10) காலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.…

| Next Page »