සිංහල
English
Contact
Friday 14th May 2021    
Local News « Lanka Views

Local News

நோய் தொற்றிய ஒவ்வொருவருக்கும் வைத்தியசாலைகளிலோ, இடைநடு சிகிச்சை நிலையங்

May 13, 2021

இந்நாட்டு சுகாதாரத் தொகுதியின் கொள்ளளவிற்கு ஏற்ப நோய்த்தொற்று அடையாளம் காணப்படும் அனைவரையும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கவோ, இடைநடு…

பயணக் கட்டுப்பாடு குறித்து இன்னொரு அறிவித்தல்! வைரஸை கட்டுப்படுத்த உறுதி

May 13, 2021

இன்றிரவு 11 மணியிலிருந்து திங்கட்கிழமை அதிகாலை 4 மணி வரை அமுல்படுத்தப்படும் பயணக் கட்டுப்பாடு காலத்தில்…

பொலிஸ{க்குப் பொறுப்பான அமைச்சர் முகக்கவசமின்றி அரச விழாவில்!

May 10, 2021

பொலிஸின் விழாவொன்றில் கலந்துக் கொண்டிருந்த பொது மக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சரத் வீரசேகர முகக் கவசமில்லாமல்…

‘லொக்டவுன்” குறித்து இறுதித் தீர்மானம் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில்!

May 10, 2021

நாட்டை முழுமையாக முடக்குவதா அல்லது அரைவாசியாக மூடுவதா என்பது குறித்து இன்று (10) மாலை நடைபெறவிருக்கும்…

முறையற்ற கோவிட் கட்டுப்படுத்தலை முறைப்படுத்துமாறு கேட்டு பதுளை PHI க்கள் ச

May 10, 2021

  கோவிட் கட்டுப்படுத்தல் திட்டத்தை முறைப்படுத்துவதற்காக சுகாதார மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை பெறும் நோக்கில் பதுளை மாவட்ட…

வழக்கு விசாரணையின்றி மனிதர்களை சிறையிலடைக்கும் கோத்தாபயவின் சட்டத்திற்

May 2, 2021

தான்தோன்றித்தனமாக மனிதர்களை கைது செய்து எந்தவிதமான வழக்கு விசாரணையுமின்றி வருடக்கணக்கில் தடுத்து வைக்கக் கூடியவாறு சட்டங்களை…

ஏப்ரல் 30ம் திகதி வரை சகல பாடசாலைகளும் மூடப்படும்!

April 27, 2021

பாடசாலைகள் மற்றும் தனியார் வகுப்புகள் அனைத்தையும் எதிர்வரும் 30 திகதி வரை மூடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சரவை…

கேகாலை மாவட்டத்தில் சகல பாடசாலைகளும் மூடப்பட்டன!

April 27, 2021

கேகாலை மாவட்டத்தில்  மாகாண சபையின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசாலைகளையும்  மூடுவதற்கு  சபரகமுவ மாகாண…

சீன பாதுகாப்பு அமைச்சர் இன்று இலங்கை வருகிறார்!

April 27, 2021

சீனாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜெனர்ல் வெய் பெங்க்ஹி  (Wei Fenghe) இரு நாட்கள் உத்தியோக விஜயத்தை…

குளியாப்பிட்டிய பொலிஸ் பிரதேசம் முடக்கப்பட்டது!

April 22, 2021

இன்று நள்ளிரவு முதல் குளியாப்பிட்டிய பொலிஸ் பிரதேசத்தை தனிமைப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர…

| Next Page »