සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
Local News « Lanka Views

Local News

புதிய நிதியமைச்சராக பிரதமர் ரணில் நியமனம்!

May 25, 2022

நிதியமைச்சர் பதவி தொடர்பான பிரச்சினையை தீர்த்து பிரதமர் ரணிலை நிதியமைச்சராக நியமிக்க ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.…

தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணிக்கும், முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சிக்கும் இடையில் சந

May 24, 2022

முன்னிலை சோசலிசக் கட்சிக்கும் தமிழ் முற்போக்குக் கூட்டணிக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று (24) கொஹுவளை…

அலரிமாளிகையின் முன்பாக பொலிஸாரின் அடாவடி!

April 29, 2022

அலரிமாளிகையின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை கிளரிவிட்டு மோதலை ஏற்படுத்தும் கேவலமான முயற்சியில் பொலிஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாகன…

றம்புக்கனை சூட்டு சம்பவம்- எஸ்.எஸ.பி கீர்த்திரத்ன உட்பட 3 பொலிஸார் கைது!

April 29, 2022

றம்புக்கனையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் மீது துப்பாக்கிப் பிரயோகம் செய்ய உத்தரவிட்ட சிரேஷ்ட பொலிஸ்…

மருந்துகள் தட்டுப்பாட்டினால் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு பவித்ராவும், கெஹெலி

April 28, 2022

தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மருந்துகளுக்கான தட்டுப்பாடு காரணமாக நடக்கும் மரணங்களுக்கு முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர்களான பவித்ரா…

ரம்புக்கனை ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பொலிசார் சுட்டதில் ஒருவர் மரணம்! 11 பேர்

April 19, 2022

எரிபொருள் விலையேற்றத்திற்கு எதிராக இன்று ரம்புக்கனையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பொலிசார் சுட்டதில் ஒருவர் மரணித்தும்…

லேடி ரிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில்!

April 19, 2022

மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக சிறுவர்கள் உயிராபத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் சீமாட்டி ரிஜ்வே…

லங்கா ஐஓசி நிறுவனம் எரிபொருள் விலையை அதிகரித்தது!

April 18, 2022

டீசல், பெற்றோல் விலைகளை லங்கா ஐஓசி நிறுவனம் நேற்று நள்ளிரவிலிருந்து அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி, ஒரு லீற்றர்…

காலி முகத்திடல் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதிவாசிகளும் கலந்து கொண்டனர்!

April 16, 2022

கொழும்பு காலி முகத்திடலில் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதிவாசி மக்களும் கலந்து கொண்டுள்ளனர். நாடு…

ஆர்ப்பாட்டக் களத்திற்கு முன்பாக இராணுவ வாகனங்கள்…?

April 16, 2022

அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நாடளாவிய ரீதியில் பாரிய போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் காலி முகத்திடலில் ஜனாதிபதி…

| Next Page »