සිංහල
English
Contact
Friday 24th January 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

பிரத்தியேக வகுப்புகள் நடந்த கட்டிடம் உடைந்து விழுந்ததில் 8 மாணவர்கள் காய

January 21, 2020

அம்பலாங்கொடை மிடியாகொட பாதையின் கலகொட பிரதேசத்தில் பிரத்தியேக வகுப்புகள் நடைபெற்ற கட்டிடம் உடைந்து விழுந்ததில் 8…

இலங்கை உட்பட 12 நாடுகளிலிருந்து மலேசியாவிற்கு அனுப்பிய குப்பைகள் திருப்ப

January 21, 2020

கடந்த வரும் மூன்றாவது காலாண்டு தொடக்கம் இலங்கை உட்பட 12 நாடுகளுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளடங்கிய 150…

கடனுக்கான வட்டி செலுத்த முடியாமல் ஒரு குடும்பமே தற்கொலை முயற்சி !

January 21, 2020

கடனுக்கான வட்டியை செலுத்த முடியாமை காரணமாக யாழ். சாவக்கச்சேரி பொலிஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த மட்டுவில் சந்திரபுறம்…

நாள் சம்பளத்தை 1000மாக ஆக்கினால் கம்பனிகளை மூட நேரிடும் – ஹர்ஸ

January 21, 2020

ஜனாதிபதியின் உத்தரவிற்கமைய தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை 1000 ரூபாயாக அதிகரித்தால் பெருந்தோட்ட பயிர்ச்செய்கை கம்பனிகள் மூடப்படக்கூடி…

ஊடகவியலாளர் அசாம் அமீன் பிபிசியின் சேவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் !

January 21, 2020

பிபிசியின் ஊடகவியலாளராக செயற்பட்ட அசாம் அமீன் அந்நிறுவனத்தின் சேவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்…

ஒட்டகங்களை கொல்வதைப் போலல்ல, மயில்களைக் கொல்வது தவறான எடுத்துக்காட்டு !

January 20, 2020

அவுஸ்திரேலியாவில் ஒட்டகங்கள் கொல்லப்படுவதைப் போன்று, இலங்கையிலும் சில காட்டு விலங்குகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவற்றை கொல்ல வேண்டுமென்று…

பகிடிவதைக்கு ஆளானவர்கள் குறித்து விசாரிக்க ஆணையம் !

January 20, 2020

பல்கலைக் கழகங்களிலும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களிலும் பகிடிவதையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக உயர் கல்வி அமைச்சினால்…

ஐ.தே.கட்சியின் அதிகாரப் போட்டிக்குத் தீர்வு காண கரு ஜயசூரிய தலையீடு !

January 20, 2020

ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்குள் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த தம்மால் முடியுமென சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய ஐக்கிய தேசிய…

கல்விக் கடைகளுக்காக அரச காணிகளை ஒதுக்கும் அரசாங்கம் ! முன்னிலை சோஷலிஸக் க

January 19, 2020

கல்வியை தனியாரிடம் தாரைவார்க்கும் திட்டத்திற்காக இன்றைய அரசாங்கம் ‘சுதந்திர கல்வி முதலீட்டுத் திட்டம்’ என்ற பெயரில்…

2025 வரை என்னை அசைக்க முடியாது ! – ரணில்

January 17, 2020

நேற்று ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் உரையாற்றி அக்கட்சியின்…

| Next Page »