සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

முழு இலங்கையிலும் பரவக்கூடிய ஆபத்து இல்லையென்பதால் ஊரடங்குச் சட்டம் அவச

July 15, 2020

கொரோனா தொற்றிய ஒரு சிலர் அடையாளம் காணப்பட்டதன் பின்பு ராஜாங்கன பிரதே யாய 1,3. மற்றும்…

வெலிக்கடை சிறைக்கைதிகள் படுகொலை வழக்கில் ஒரு பிரதிவாதி விடுதலை செய்யப்ப

July 15, 2020

வெலிக்கடை சிறைக்கைதிகள் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மூன்றாவது பிரதிவாதியான சிறைச்சாலை புலானய்வுப் பிரிவின் அதிகாரியான இமதுவே…

இலஞ்சம் பெற்ற பொலிஸ் பரிசோதகர் கைது!

July 14, 2020

ரூ. 15,000 த்தை இலஞ்சமாகப் பெற்ற சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்படட  பொலிஸ் பரிசோதகரொருவரை எதிர்…

PCR பரிசோதனைக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர் 8 மாடியிலிருந்து விழ

July 14, 2020

கோவிட் -19 , PCR  பரிசோதனைக்காக நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தடுப்புக் காவல் கைதி அந்த வைத்திய…

மாரவிலவில் 10 வீடுகளுக்கு முத்திரை! 40 பேர் தனிமைப்படுத்தலுக்கு!

July 11, 2020

மாரவில  பிரதேசத்தில் கொரோனா தொற்றிய பெண்ணொருவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந் அப்பிரதேசத்தில் 10 வீடுகளுக்கு முத்திரையிடப்பட்டுள்ளதுடன், 40…

பாலியல் துஸ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட 17 வயது சிறுமி மரணம்!

July 9, 2020

பலாங்கொடை, ராவணா கந்த பகுதியில் வசிக்கும் 17 வயதுடைய பாடசாலை மாணவியை கொடூரமாக பாலியல் துஸ்பிரயோகம்…

ஜப்பானிலும், வியட்நாமிலும் தங்கியிருந்த இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்!

July 4, 2020

வியாட்நாமில் தங்கியிருந்த 65 இலங்கையர்கள் கடந்த 2ம் திகதி வியட்நாம் விமானச் சேவையைச் சேர்ந்த விமானத்தில்…

ரவி கைது செய்யப்படுவதை தடுக்கும் இடைக்கால உத்தரவை வழங்குவதா? இல்லையா? தீர

June 30, 2020

தான் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்குமாறு கோரி முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக உட்பட 7 பேர்…

போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட பொலிஸார் பதவி நீக்கம்!

June 30, 2020

போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட மற்றும் வியாபாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்ட பொலிஸ்…

மலோசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்

June 30, 2020

இலங்கைக்குத் திரும்ப முடியாமல் மலேசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்களுடன் சிறி லங்கன் விமான சேவையின் விசேட…

| Next Page »