සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

கொழும்பு பல்கலைக் கழக மோதலை பகிடிவதை மோதலாக சித்தரிக்க முயற்சி!

January 12, 2020

கொழும்பு பல்கலைக் கழகத்தில் இரு மாணவர் குழுக்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலை பகிடிவதை சம்பவமாக சித்தரித்து மாணவர்களை…

‘சௌபாக்கியத்தின் நோக்க’த்திற்காக வடக்கிலிருந்து 2000 பேர் பொலிஸ் சேவைக

January 10, 2020

சிறி லங்கா பொலிஸிற்கு 2020ல் வடக்கிலிருந்து 2000 பேரை இணைத்துக் கொள்ளவிருப்பதாக பொலிஸ் தலைமையகம் கூறுகிறது.…

​தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு தொண்டமான மீண்டும் பல வாக்குறுதிகள்!

January 10, 2020

ஜனாதிபதித் தேர்தல் நடந்த சமயத்தில் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்குக் கொடுத்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற ஜனாதிபதி கோட்டாபய…

ஐ.தே.க. தலைமைத்துவம் குறித்து இறுதி முடிவெடுப்போம்- அகில விராஜ்

January 9, 2020

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைமைத்துவம் சம்பந்தமாகவும் கட்சியின் கட்டமைப்பை ஒழுங்கமைக்கும் விதம் சம்பந்தமாகவும் ஆராய்வதற்காக ஐ.…

நிறைவேற்று தர அதிகாரிகளின் விசேட கொடுப்பனவு நிறுத்தப்பட்டது!

January 9, 2020

அரசாங்கத்தின் நிறைவேற்று தர அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதாக முந்தைய அரசாங்கத்தினால் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டிருந்த 15,000 ரூபா விசேட கொடுப்பனவை…

​பொலிஸாரினால் 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு வழங்க முடியாமையால் வேறு படையணி!

January 9, 2020

ஒரு நாளில் 24 மணித்தியாலமும் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் வெகு மக்கள் அமைதியை பாதுகாப்பதற்காக எனக்…

காலையில் கடூழியத் தண்டனை மாலையில் பிணையில் விடுதலை!

January 7, 2020

இலஞ்ச சட்டத்தின் கீழ் குற்றவாளியாக்கப்பட்டு 3 வருட கடூழிய சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் பிரதி அமைச்சர்…

மத்தியக் கிழக்கு நெருக்கடி குறித்து வௌியுறவுகள் அமைச்சின் அறிக்கை!

January 7, 2020

அறிக்கையொன்றை வௌியிட்டுள்ள இலங்கை வௌியுறவுகள் அமைச்சு,மத்திய கிழக்கில் உருவாகியுள்ள நிலைமைகள் குறித்து இலங்கை ஆழ்ந்த கவனம்…

மக்களின் எதிர்ப்பிற்கு மத்தியில் வடிவேல் சுரேஷ் வைத்தியசாலையிலிருந்து

January 7, 2020

பஸ்ஸர, மடுல்சீமை  பேருந்த விபத்தில் மரணமடைந்த எட்டு பேரினதும் மரணம் சம்பந்தமாக நீதவான் விசாரணை நடந்து…

18 வயதில் சிறைபடுத்தப்பட்ட செல்லப்பிள்ளை மகேந்திரன் சிறைக்குள்ளேயே மடிந

January 7, 2020

தனக்கு 18 வயதாக இருக்கும்போது 1993ல் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந் செல்லப்பிள்ளை மகேந்திரன் என்ற…

« Previous Page | Next Page »