සිංහල
English
Contact
Friday 24th January 2020    
Top News « Lanka Views

Top News

சீனாவின் கொரோனா வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்குத் தொற்றும் ஆபத்து !

January 22, 2020

கொரோனா வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்குத் தொற்றுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சீனாவின் சுகாதார அமைப்பு அறிக்கையொன்றின் மூலம்…

குருநாகலில் எலிக்காய்ச்கல் இதுவரை 10 பேர் மரணம்!

January 16, 2020

குருநாகல் மாவட்டத்தில் பரவி வரும் எலிக்காய்ச்சல் காரணமாக இதுவரை 10 பேர் மரணமடைந்துள்ளதோடு, மேலும் 245…

பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்த உதவி தாருங்கள் ! அமெரிக்கா, சீனா, ரஸியா, ஜப்பா

January 15, 2020

தமது பதவிக் காலத்திற்குள் எதிர்ப்பார்த்திருந்த பிரதான கடமையானது சரிந்துள்ள பொருளாதாரத்தை மீளவும் கட்டியெழுப்புவதுதானென ஜனாதிபதி கோட்டாபய…

அஸர்பைஜானில் மரணமடைந்த மாணவிகளின் உடல்கள் இலங்கைக்கு!

January 12, 2020

அசர்பைஜான் பல்கலைக் கழகத்தில் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்தபோது விடுதியில் ஏற்பட்ட தீயினால் மரணமடைந்த இலங்கை மாணவிகள்…

அமெரிக்காவின் இராணுவத்தளம் ஈரானிய ஏவுகணைகளால் தாக்கப்பட்டது!

January 8, 2020

ஜெனரல் ஹாஜ் காசிம் சுலைமானி நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டு வெறும் சில மணித்தியாலங்களே ஆன நிலையில் ஈரானிலிருந்து…

விமானப்படைக்குச் சொந்தமான சிறியரக விமானமொன்று ஹப்புத்தளையில் விபத்து!

January 3, 2020

  விமானப்படைக்குச் சொந்தமான சிறிய ரக விமானமொன்று ஹப்புத்தளையில் பிரதேசத்தில் உடைந்து வீழ்ந்துள்ளது. சற்று நேரத்திற்கு…

“​சோஷலிஸத்திற்காக மக்களை அணிதிரட்டுவோம்” – துமிந்த நாகமுவ

January 1, 2020

இந்த அராசாங்கத்தினால் 2020ல் எந்த நிவாரணமும் கிடைக்காது. ஆகவே, நாடு முழுவதும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும் கூட்டங்களை…

MCC ஒப்பந்தம் விரைவில் செயற்படுத்தப்படும்- அமெரிக்க உதவி ராஜாங்க செயலாளர்

December 30, 2019

இலங்கையில்  MCC ஒப்பந்தத்தை விரைவில் செயற்படுத்த தான் தயாராக இருப்பதாக தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய…

ராஜித சேனாரத்ன லங்கா ஹொஸ்பிடலில் கைது செய்யப்பட்டார்.

December 27, 2019

வௌ்ளை வேன் கடத்தல் சம்பந்தமாக ஊடக சந்திப்பை நடத்தியதற்காக கைது செய்யப்படவிருந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித…

ஜனவரியிலிருந்த பேருந்துகளில் இசைக்கப்படும் பாடல்களுக்குத் தடை!

December 26, 2019

பேருந்துகளின் இசைக்கப்படும் இரைச்சாலான பாடல்களுக்கு தடை விதிக்கும் நோக்கத்தில், கோட்டாபய ராபக்‌ஷவின் அரசாங்கமானது , அரசாங்கம்…

| Next Page »