සිංහල
English
Contact
Thursday 21st January 2021    
Top News « Lanka Views

Top News

ரஞ்சன் ராமநாயகவிற்கு நான்கு வருட கடூழியச் சிறை!

January 12, 2021

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவுக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டின் கீழ்…

ஜோசப் பரராஜசிங்கம் கொலை வழக்கில் பிள்ளையானுக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைள்

January 11, 2021

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பரராஜசிங்கம் படுகொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் குற்றஞ்சாட்டப்ட்டிருந்த சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன் அல்லது…

இலங்கை சினிமாவின் தலைசிறந்த தயாரிப்பாளரான கேசவராஜன் மறைந்தார்!

January 10, 2021

வடக்கில் பிறந்த தலை சிறந்த தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளரான கேசவராஜன் நவரத்தினம் மாரடைப்பு காரணமாக நேற்று…

வௌிநாட்டுப் பணியாளர்களின் இழப்பீடுக்கான காப்புறுதி பணம் கோடிக்கணக்கில்

January 5, 2021

கடந்த காலங்களில் கோவிட் 19 வைரஸ் தொற்றினால் மரணமடைந்த வௌிநாட்டில் பணியாற்றும் இலங்கையர்களின்  காப்புறுதிப் பணம்…

பேராசிரியர் மெத்திகா இரண்டாவது முறையாகவும் தனது தகுதியின்மையை நிரூபிக்

December 27, 2020

‘கோவிட் 19 தொற்றினால் இறந்தவர்களின் உடல்களை முகாமைத்துவம் செய்வது தொடர்பில் ஆராயும் மதீப்பீட்டுக் குழு’ உறுப்பினர்…

தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் இறந்த பேருவளை அடக்கம் செய்யப்பட்டமை

December 22, 2020

நான்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் கொரோனா தொற்றாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பேருவளை சீனன் கோட்டை பிரதேச…

புரவி சூறாவளி யாழ்ப்பாணத்தின் பக்கம் செல்வதால் பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும

December 2, 2020

வங்காள விரிகுடாவில் திருகோணமலையிலிருந்து 200 கி. மீற்றர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ள புரவி சூறாவளி சம்பந்தமான…

முழு நாட்டுக்கும் காலநிலை எச்சரிக்கை!- வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

December 1, 2020

தென்கிழக் வங்காள விரிகுடா பகுதியில் இந்திய பெருங்கடலில் குறைந்த தாழமுக்க நிலை காரணமாக இலங்கையில் தொடர்ந்தும்…

விவசாய மசோதாவிற் எதிராக களமிறங்கிய விவசாயிகள்ஂ- டெல்லி திணறுகிறது!

November 28, 2020

பொருளாதார சமத்துவமின்மையை சகிக்க முடியாத லட்சக் கணக்கான இந்திய விவசாயிகள் நேற்று டெல்லியில்  திரண்டனர். மோடியின…

வங்காள விரிகுடாவில் நிலை கொண்டுள்ள ‘நிவாரா’ சூறாவளி சண்டமாருதமாக மாறும்

November 25, 2020

வங்காள விரிகுடாவில் நிலைகொண்டுள்ள ‘நிவாரா’ சூறாவளி நேற்று இரவு சண்டமாருதமாக மாறி இலங்கைக்குக் கிழக்காக நிலை…

| Next Page »