සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Top News « Lanka Views

Top News

டில்லியில் தப்லீக் ஜமாத் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் கொரோனா-1

April 1, 2020

இந்தியாவின் புதுடில்லியில் நிஜாமுத்தீன் நிலையத்தில் நடைபெற்ற தப்லீக் ஜமாத்தின் கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு கோரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளதாகவும்,…

விசா இன்றி குவைத்தில் தங்கியிருக்கும் இலங்கையர்கள் நாட்டை விட்டு வௌியேற

March 31, 2020

சகல விமானப் பயணங்களும் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் விசா இல்லாத சகல இலங்கையர்களையும் நாட்டை விட்டு வௌியேறுமாறு…

6 மாவட்டங்களுக்கு தொடர்ந்து ஊரடங்குச் சட்டம்!

March 29, 2020

covid 19- வைரஸ் தொற்று பரவியுள்ளதன் காரணமாக கொழும்பு, கம்பஹ, புத்தளம், களுத்துறை, யாழ்ப்பாணம்  மற்றும்…

​பேரப்பிள்ளைகளின் பொருளாதாரத்தை காக்க தாத்தாக்கள் சாகத் தயாராகிறார்கள்

March 28, 2020

தமது பேரப் பிள்ளைகளின் பொருளாதாரத்தை பாதுகாப்பதற்காக மூத்த குடிமக்கள் உயிர்த்தியாகம் செய்ய விருப்பமாக உள்ளளர் என்று…

“நாங்கள் இங்கே அகதிகளாகிவிட்டோம்!” கட்டுநாயக வர்த்தக வலயத் தொழிலாளர்

March 26, 2020

கட்டுநாயக வர்த்தக வலயத்திற்குள் பணியாற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் தமது ஊர்களுக்குத் திரும்ப முடியாமல் அடைபட்டுக் கிடப்பதாக…

உலகம் பூராவும் நடக்கும் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு யுத்த நிறுத்தம் செய்ய வ

March 25, 2020

உலகளாவிய ரீதியில் நடைபெறும் யுத்தங்ளை நிறுத்தி உடனடியாக போர்நிறுத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துமாறு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர்…

​கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பில் மு.சோ.கட்சியின் ஆலோசனைகளை பிரதமருக்கு அனு

March 25, 2020

தற்போதைய நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவி  வருவதன் காரணமாக மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சினைகளை…

இன்று காலை 6 மணிக்கு நீக்கப்பட்ட ஊரடங்குச் சட்டம் மீண்டும் மாலை 2 மணிக்கு ம

March 23, 2020

கொழும்பு , கம்பஹ. புத்தளம் மற்றும் வட மாகாணத்தில அமுலிலிருக்கும் ஊரடங்குச் சட்டம் நாளை (24)…

அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு ஒருவர் மரணம்!

March 21, 2020

அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் சற்று நேரத்திற்கு முன் துப்பாக்கிச் நடந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. துப்பாக்கிச் சூட்டில ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும்,…

ஆட்கொல்லி கொரோன இத்தாலியை ஆக்கிரமித்துள்ளது!

March 21, 2020

இத்தாலியில் கோவிட் -19 இறப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது, 627 நோயாளிகள் ஒரே இரவில் நோயால் இறந்துள்ளனர்.…

| Next Page »