සිංහල
English
Contact
Friday 14th May 2021    
Top News « Lanka Views

Top News

இம்மாதம் 30ம் திகதி வரை மாகாணங்களுக்கிடையில் பயணத் தடை விதிக்க அரசாங்கம் த

May 11, 2021

அதிகரித்து வரும் கொரோனா பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நாட்டை முடக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளை கருத்தில் கொண்டு, மாகாணங்களுக்கிடையிலான…

நாடு முடக்கப்பட மாட்டாது! – இராணுவத் தளபதி

May 10, 2021

நாட்டை முழுமையாக முடக்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்படவில்லையென இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா இன்று கூறியுள்ளார். எவ்வாறாயினும், மாகாணங்களுக்கிடையிலான…

கொரோனா நோயாளர்கள் அதிகரிப்பு! வைத்தியசாலைகளில் இடவசதி போதாத நிலை!

April 27, 2021

இலங்கையில் கொரோனா நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதுடன் ஒக்ஸிஜன் தேவையும் அதிகரிப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. களுபோவில …

‘பட்டிகலோ கம்பஸ்” கொத்தலாவல பட்டக் கடையோடு இணைக்கும் முயற்சி!

April 23, 2021

தற்போது மூடப்பட்டுள்ள ‘பட்டிகலோ கம்பஸ்” நிறுவனத்தை பணத்திற்கு பட்டப்படிப்பை விற்கும் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக் கழகத்துடன்…

கோவிட் 19- புத்தாண்டு கொத்தனி குருநாகலையில்!

April 18, 2021

குருநாகல் கனேவத்த சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் பிரிவிற்கு உட்பட்ட தித்தவல்கல கிராமம் முழுமையாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கிராமத்திற்குச்…

‘கொழும்பு துறைமுக நகரம்’ ! நாட்டின் சட்டம் செல்லுபடியாகாது! – நிர்வகிப்ப

April 4, 2021

கொழும்பு துறைமுக நகரின் நிர்மாண வேலைகள் முடிவடையும் தருவாயில் இதனை நிர்வகிப்பதற்காக முழு அதிகாரங்களைக் கொண்ட…

யாழ்ப்பாண வலய கல்வி அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசலைகளும் ஒருவாரத்த

March 30, 2021

யாழ்ப்பாண வலய கல்வி அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசாலைகளும் ஒரு வார காலத்திற்கு மூடப்பட…

ஜெனீவா மனித உரிமை கௌன்ஸில் இலங்கைக்கு எதிரான பிரேரணையை நிறைவேறியது!

March 23, 2021

ஜெனீவா மனித உரிமைகள் கௌன்ஸிலின் 46 வது கூட்டத் தொடரில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இலங்கை சம்பந்தமான பிரேரணை…

விசாரணையின்றி மனிதர்களை சிறைப்படுத்தும் கோத்தாபயவின் சட்டம் -புபுது ஜயக

March 22, 2021

மத ரீதியிலான கருத்துக்களை ஏளனம் செய்வது தொடர்பில் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு சம்பவங்கள் நடந்துள்ள போதிலும்,…

பதுளை பஸ்ஸர வீதியில் 200 அடி பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பயணிகள் பேருந்து 14 பேர் மரணம

March 20, 2021

லுனுகலையிலிருந்து கொழும்பு சென்ற தனியார் பேருந்த 200 பள்ளத்தில் வீழ்ந்துள்ளது. இதில் பயணம் செய்தவர்களின் இதுவரை…

| Next Page »