සිංහල
English
Contact
Sunday 16th February 2020    
Uncategorized « Lanka Views

Uncategorized

​கொரோனா வைரஸ் பற்றிய உண்மையை வௌியிட்ட மேலுமொரு பேராசிரியர் மாயம் !

February 16, 2020

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இதுவரை இறந்துள்ள சீனர்களின் எண்ணிக்கை 1600 ம் தாண்டியுள்ளது. இந்நிலையில் நோய்…

இனவாத முத்திரை குத்தி கல்வியியற் கல்லூரியில் சிலை அகற்றப்பட்டது!

February 16, 2020

சிறிபாத கல்வியியற் கல்லூரியில் கலாச்சார விழாவிற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கொழுந்து கூடை சுமக்கும் தேயிலைத் தோட்ட பெண்ணின்…

உயர் கல்வி அமைச்சுக்கு அறிவிக்காமல் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முடியாது ! -அமைச்ச

February 14, 2020

இதற்குப் பிறகு ஆப்பாட்டம் செய்யும் நோக்கில் மாணவர்கள் உயர்கல்வி அமைச்சுக்கு வருவதாயின் அதனை தமக்கு முன்னமேயே…

கொரோனா வைரஸினால் இதுவரை 1016 பேர் இறந்துள்ளனர் !

February 11, 2020

பிப்ரவரி 10 ம் தேதி சீனாவில் கொரோனா வைரஸினால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,000 ஐ தாண்டியுள்ளதாக…

​கொரோனா வைரஸ்- இதுவரை 811 பேர் மரணம்

February 9, 2020

சீனாவிலிருந்து உலகம் பூராவும் பரவிக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமாக தவறான தகவல்களை பரப்பாமல் மக்களுக்…

நல்லாட்சி நண்பர்களுக்கு இலங்கை வங்கி வழங்கிய 8000 கோடியை அறவிட முடியவில்லை !

February 7, 2020

நல்லாட்டசி அரசாங்க காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நபர்களுக்கு இலங்கை வங்கி வழங்கியுள்ள கடனை அறவிட…

காணாமல்போன சகலரும் இறந்து விட்டதாகக் கூறும் ஜனாதிபதியின் கூற்றுக்கு முன

February 7, 2020

யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் காணாமல் போன அனைவரையும் மரணித்துவிட்டவர்களாக ஏற்றுக் கொள்வதாக ஐக்கிய…

​வௌிநாடு சென்றதாகக் கூறப்பட்ட கபில சந்திரசேன பொலிஸில் சரண் !

February 6, 2020

சிறி லங்கன் விமானச் சேவையின் முன்னாள் நிறைவேற்று அதிகாரியான கபில சந்திரசேனவும் அவரது மனைவி  பொலிஸில்…

கொரோன வைரஸ் , இதுவரை 425 பேர் இறந்துள்ளனர் !

February 4, 2020

புதிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று (4) 425 வரை அதிகரித்துள்ளதாகத்…

முதல்தர பேக்கரி பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் காலாவதியான பொருட்கள் !

February 3, 2020

இந்நாட்டு சுற்றுலா ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவுச் சாலைகளுக்கு கேக் மற்றும் சிற்றுண்டிகள் விநியோகிக்கும் முதல்தர நிறுவனமொன்றுக்குச்…

| Next Page »