සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
Uncategorized « Lanka Views

Uncategorized

Covid 19 – வைரஸ் சமூகத்தில் பரவும் ஆபத்து நிலவுகிறது- மருத்துவர் சுதத் சமரவீர

July 13, 2020

கந்தகாடு  புனர்வாழ்வு நிலையத்திலும், சமூகத்திலும் கொரோனா பரவும் நிலை காணப்படுவதால், கொரோனா பரவும் ஆபத்து காணப்படுவதை…

அனுராதபுரம், ராஜாங்கன பிரதேசத்தில் கொரோனா நோயாளர்களைத் தேடும் நடவடிக்கை

July 11, 2020

அனுராதபுரம் ராஜாங்கன பிரதேசத்தில் கொரோனா நோயாளர்கள் சிலர் கண்டறியப்பட்ட கையோடு  அந்த நோயாளிகளைத் தேடி இன்று…

மத்திய கிழக்கில் கொரோனவினால் இறந்த இலங்கையர்களின் எண்ணிக்கை 34 க உயர்ந்தத

July 9, 2020

கடந்த மூன்று வாரங்களில் மாத்திரம் கொரோனா தொற்றினால் மரணித்த இலங்கை உழைப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை 35க அதிகரித்துள்ளதோடு,…

21ம் நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரர் முத்தையா முரளீதரன்!

June 29, 2020

உலகில் அதிக டெஸ்ட் விக்கட்களைப் பெற்ற முத்தையா முரளீதரனை 21ம் நூற்றாண்டின் மிக மதிப்புவாய்ந்த (Most…

​கொரோனா இரண்டாவது அலையில் மில்லியன் கணக்கில் மரணிக்கக் கூடும்- உலக சுகாத

June 28, 2020

கொரோனா  வைரஸின் இரண்டாவது அலை சம்பந்தமாக உலக சுகாதார அமைப்பு மீண்டும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.  சீனா,…

கொரோனாவினால் துன்பப்படும் மக்களின் கோரிக்கைகளுக்காக கொழும்பில் ஆர்ப்பா

June 25, 2020

கொரோனா தொற்றின் காரணமாக மிகவும் கஷ்டங்களுக்கு முகம் கொடுக்கும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சக்திகளின் கோரிக்கைகளுக்காக தொழிலாளர்…

MCC ஒப்பந்தத்தால் கொதித்தெழுந்த நேபாள மக்கள்!

June 21, 2020

அமெரிக்காவுடன் நேபாள ஆட்சியாளர்கள் செய்துள்ள MCC ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நேபாள மக்கள் தமது எதிர்ப்பைக் வௌிக்காட்டத் தொடங்கியுள்ளனர்.…

9 பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களுக்கு பதவி உயர்வு!

June 20, 2020

பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள் 9 பேர் பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்களாக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர் தேசிய பொலிஸ்…

MCC ஒப்பந்தம் குறித்து தேர்தலுக்குப் பின் தீர்மானிக்கப்படும் !

June 20, 2020

மில்லேனியம் செலேஞ்ச் கோபரேஷன் (MCC) ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக தேர்தலிந் பின்பு தீர்மானிக்கப்படுமென அமெரிக்கத் தூதுவர் எலெய்னா…

100 கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் உட்பட 275 பேர் அபுதாபியிலிருந்து இலங்கைக்கு…

June 17, 2020

கொரோனா தொற்று நிலை காரணமாக இலங்கைக்குத் திரும்ப முடியாதிருந்த 100 கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் உட்பட 275…

| Next Page »