සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
Uncategorized « Lanka Views

Uncategorized

கோவிட் வைரஸ் இன்னும் சமூக பரவலை எட்டவில்லை- பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பா

June 13, 2021

கோவிட் வைரஸ் சமூகப் பரவலை எட்டவில்லையென சுகாதார அமைச்சின் ஊடக செய்தியாளர் பிரதி சுகாதார சேவைகள்…

எரிபொருள் விலையை அதிகரிக்க அரசாங்கம் தீர்மானம்!

June 11, 2021

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பொதுமக்கள் துன்பப்படும் வேளையில், அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நட்டத்தைக் கருதி எரிபொருள் விலை…

தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கத்தின் தலைவர் போலி தகவல் வெளியிட்டமைக்காகவே கைது ச

June 8, 2021

ஜனாதிபதி அலுவலகம், வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு உட்பட அரச நிறுவனங்கள் பலவற்றின் இணையத்ளங்கள் மீது பாரிய சைபர்…

போலிஸ் காவலில் இறந்த விதுஷனின் பிரேத பரிசோதனையை ஏற்க முடியாது!- உறவினர்கள

June 5, 2021

சில நாட்களுக்கு முன்பு பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்ட சந்திரன் விதுஷனின் மரணத்திற்கு போதைவஸ்து பாவனைதான் காரணமென…

முடக்கத்தை நீக்குவது குறித்து அதிகாரிகளிடையே முரண்பட்ட அறிவிப்புகள்!

June 5, 2021

தற்போது விதிக்கப்பட்டுள்ள பயணத்தடை சிலவேளை ஜூன் 14ம் திகதிக்கு பின்பும் நீடிக்கப்படக் கூடுமென கண்டியில் நடைபெற்ற…

கனடா பழங்குடியின பள்ளியில் 215 குழந்தைகளின் எலும்பு கூடுகள் கண்டுபிடிப்பு:

June 1, 2021

கனடா பழங்குடியின பள்ளி வளாகத்தில் 215 குழந்தைகளின் எலும்புக் கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த குழந்தைகள் இனப் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக…

அமில கசிவு காரணமாக இரண்டு துறைமுகங்களில் நிராகரிக்கப்பட்ட கப்பல் சீனாவி

May 28, 2021

தற்போது ஆயிரக்கணக்கான கொள்கலன்களுடன் எரிந்துக் கொண்டிருக்கும் X-Press Plear கப்பல் சீனத் துறைமுகத்திலிருந்து தனது பயணத்தைத்…

கோவிட் தொற்றினால் மரணிப்பவர்களை கிண்ணியா பிரதேசத்தில் அடக்கம் செய்ய அனு

May 25, 2021

கோவிட் 19 தொற்று காரணமாக இறக்கும் நபர்களை திருகோணமலை கிண்ணியா, மகமாறு பிரதேசத்தில் அடக்கம் செய்ய…

கோவிட் தொற்றை ஒழிப்பதற்கு மு.சோ.க. முன்வைக்கும் முன்மொழிவுகள்

May 25, 2021

கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக செயற்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் அடங்கிய ஒரு ஆவணத்தை முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி இன்று…

புள்ளிவிவரங்களை மறைப்பதால் தொற்று நோயை தடுக்க முடியாது!- நாளாந்த நோயாளர்

May 22, 2021

தற்போது நாளாந்தம் கண்டறியப்படும் கோவிட் தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கை 3000 தை தாண்டியிருப்பதுடன், நாளாந்தம் அதிகரித்து வருகிறது.…

| Next Page »