සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Uncategorized « Lanka Views

Uncategorized

அமெரிக்க உதவியை ஈரான் நிராகரித்துள்ளது!

March 24, 2020

ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் பரம்பலை தடுப்பதற்கு உதவி செய்யும் தேவை அமெரிக்காவிற்கு இருக்கமாயின் ஈரான் மீதான…

சிறு குற்றங்களுக்காக சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை உடனே விடுதலை செய்ய வேண்

March 24, 2020

சிறு குற்றச் செயல்களுக்காக தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு  பிணை வழங்க வேண்டுமெனவும், சிறு குற்றங்களுக்காக…

ஊரடங்கு நீக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தை பலனளிக்கக் கூடியவாறு பயன்படுத்துவோம

March 24, 2020

ஊரடங்குச் சட்டம் நீக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்களை கொரோனா வைரஸை பரப்பும் சந்தர்ப்பமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாமென முன்னிலை…

​கொரோனா வைரஸ் தொற்று சந்தே நபர் பொலிஸ் சிறைக் கூடத்தில் தற்கொலை!

March 24, 2020

கொரோனா தொற்றிய ஒருவர் இருப்பதாகக் கிடைத்த தகவலின் மீது பொல்பித்திகர பொது சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள்…

LOCK DOWN செய்யப்பட்டிருந்த சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்புக

March 23, 2020

மூன்று மாதகாலமாக ஒட்டுமொத்த உலகிலிருந்தும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருப்பதாக…

COVID 19 – கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 86க உயர்வு!

March 23, 2020

இன்று (23) காலை வரை இலங்கையில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 86…

‘குளோரோகுயின்’ கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தல்ல – கொரோனா வைரஸ் பரம்பல

March 23, 2020

கொரோனா தொற்றுவதை தடுப்பதற்காக “குளோரோகுயின்” என்ற மருந்தை அனாவசியமாக விலைக்கு வாங்க வேண்டாமென கோவிட் 19…

Covid 19- அரசாங்கம் புள்ளிவிவர விளையாட்டில்!

March 22, 2020

Covid 19- வைரஸ் பரவல் காரணமாக தோன்றியுள்ள அவசர நிலையை அரசாங்கம் தேர்தலில் நன்மைபயக்கும் பரப்புரையாக…

அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு ஒருவர் மரணம்!

March 21, 2020

அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் சற்று நேரத்திற்கு முன் துப்பாக்கிச் நடந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. துப்பாக்கிச் சூட்டில ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும்,…

March 21, 2020

நாடு முழுவதும் நற்போது நடைமுறையிலுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் – கொழும்பு, கம்பஹா மற்றும் புத்தளம் தவிர்ந்த…

« Previous Page | Next Page »